Digitalroutes@Culture spotkanie online

Na dzisiejszym spotkaniu omówiliśmy ostatnie kroki związane z tłumaczeniem platformy Digitalroutes@Culture oraz zagadnienia związane z opracowaniem materiałów dydaktycznych i scenariusz, które są częścią rezultatu 3.

więcej...

Di2learn spotkanie online

Na dzisiejszym spotkaniu omówiliśmy ostateczny wygląd Słowniczka Kształcenia cyfrowego/na odległość, który będzie tłumaczony na języki partnerów. Omówiliśmy również kwestie rozpowszechniania i zarządzania projektem.

więcej...

Drugie spotkanie z Rabat Business School

26 stycznia odbyło się drugie spotkanie z Rabat Business School z Maroko w sprawie możliwości współpracy pomiędzy uczelniami dot. podwójnego dyplomu na kierunku MBI oraz E-business i Digital marketing. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Społecznej Akademii Nauk dr Anna Maria Migdał - Prodziekan ds. Programów Międzynarodowych oraz Aleksandra Zając - Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych, zaś ze strony marokańskiej z dr Albrecht Fritzsche oraz przedstawiciele Działu Współpracy z Zagranicą Rabat Business School.

więcej...

Kolejne zajęcia w ramach Modułu Umiędzynarodowienia SAN za nami!

W połowie stycznia odbyły się kolejne zajęcia online z wykładowcami z zagranicy. Tym razem studenci Dziennikarstwa mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez dr Natalię Ilyashenko z Novgorod State University z Rosji nt. Przywództwa w środowisku międzynarodowym. Drugie zajęcia dla studentów 3 semestru Zarządzania II stopnia poprowadziła dr Lucia Mokra z Comenius Univeristy Bratyslava ze Słowacji nt. Zarządzania Projektem.

więcej...

MENTORme spotkanie online

Kolejne spotkanie z projektu MENTORme za nami!

Na dzisiejszym spotkaniu omówiliśmy progres prac nad IO2 - programem treningowym dla studentów oraz została zaprezentowana platforma i aplikacja (IO3), które w kolejnym etapie będą tłumaczone na języki narodowe partnerów.

więcej...

ESTET spotkanie online

Nie zwalniamy tempa! 
 
Na dzisiejszym spotkaniu z projektu ESTET omówiliśmy ostatni etap realizacji IO2 tj. tłumaczenia na języki narodowe wypracowanych materiałów oraz program szkolenia dla trenerów VET, który jest częścią IO3. 
więcej...

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Prorektor ds. Nauki i Internacjonalizacji SAN laureatem nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Prorektor ds. Nauki i Internacjonalizacji SAN został wyróżniony tytułem RESEARCH STAR 2022. Misją nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego KRASP w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

więcej...

Spotkanie z przedstawicielem Rabat Business School z Maroko

20 stycznia 2022 przedstawiciele Społecznej Akademii Nauk dr Anna Maria Migdał - Prodziekan ds. Programów Międzynarodowych oraz Aleksandra Zając - Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych wzięły udział w spotkaniu z dr Albrechtem Fritzsche z Rabat Business School z Maroko. Przedmiotem dyskusji były możliwości współpracy pomiędzy uczelniami dot. podwójnego dyplomu na kierunku MBI oraz E-business i Digital marketing, a także szkołach letnich z zakresu Intercultural Management.

więcej...

Pierwsze spotkanie projektu smartAInnovators

Zaczynamy kolejny projekt koordynatorski!
 
smartAInnovators - Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji opartej na sztucznej inteligencji w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zmian społecznych i lepszego dopasowania umiejętności do rynku pracy
więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus