Konferencja Finalna projektu ESTET

1 grudnia w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Finalna projektu Erasmus+ ESTET "Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie". Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, nauczycieli i trenerów, realizujących programy szkoleniowe w zakresie turystyki, a także członków organizacji branży turystycznej, stowarzyszeń, fundacji oraz administracji różnych szczebli, zaangażowanych w zarządzanie, promocję i rozwój turystyki, zwłaszcza turystyki zrównoważonej. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele organizacji partnerskich projektu z Polski, Bułgarii, Włoch, Grecji, Irlandii i Francji.

więcej...

BLwithRobotics 3 spotkanie partnerskie na Litwie

W dniach 30 listopada - 1 grudnia odbyliśmy 3 spotkanie partnerskie z projektu BLwithRobotics w Kownie na Litwie. W trakcie spotkania partnerzy podsumowali realizację rezultatu 1 - Modułowego programu nauczania opartego na podejściu nauczania mieszanego oraz zaplanowali ostatnie kroki do jego ukończenia. Zaprezentowany został też rezultat 2 - Wirtualna biblioteka wideo zawierająca scenariusze działań edukacyjnych i dydaktycznych dotyczących wykorzystania robotyki w edukacji matematycznej w szkołach podstawowych. W drugiej części spotkania partnerzy skupili się na omówieniu kwestii związanych z rozpowszechnianiem projektu, stroną internetową oraz sprawami administracyjno-finansowymi.

więcej...

T4T: spotkanie online

29 listopada konsorcjum projektu T4T odbyło kolejne spotkanie online. Partnerzy podsumowali prace nad rezultatem pierwszym, którego efektem jest opracowanie wytycznych dla lepszego kształtowania efektywnej dynamiki grupy w środowisku nauczania online. Oprócz części teoretycznej każdy moduł został wzbogacony o prezentację multimedialną oraz pytania do samodzielnej oceny nabytej wiedzy.  

więcej...

roboSTEAMKIDS pierwsze spotkanie partnerskie

W dniu 23 listopada  w warszawskiej siedzibie PCG Polska obyliśmy pierwsze spotkanie partnerskie z projektu roboSTEAMKIDS, na którym zostały zaprezentowane organizacje partnerskie biorące udział w projekcie, rezultaty projektu oraz poruszone zostały kwestie związane z rozpowszechnianiem i zarządzaniem projektem. Podczas spotkania skupiliśmy się na przedyskutowaniu najbliższych zadań związanych z implementacją Rezultatu 1 - Podręczniku wymiany dobrych praktyk w krajach partnerskich dotyczący używania robotyki i edukacji STEAM przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

więcej...

2 spotkanie partnerskie projektu LEXIS w Bukareszcie

W dniach 23-24 listopada w Bukareszcie konsorcjum projektu LEXIS odbyło drugie spotkanie partnerskie. Gospodarzem była rumuńska organizacja Asociatia Bucuresti Pentru Copii Dislexici. Podczas spotkania partnerzy podsumowali działania w ramach rezultatu 1: przewodnika Blueprint.  W każdym kraju partnerskim przeprowadzone zostały grupy fokusowe oraz badania wśród nauczycieli. Ich wyniki zostaną wkrótce zaprezentowane w formie materiałów audiowizualnych. 

więcej...

MENTORme spotkanie online

Na dzisiejszym spotkaniu online z projektu MENTORme omówiliśmy kolejne kroki w realizacji rezultatu 5. Jesteśmy w trakcie przygotowania szkoleń pilotażowych programu MENTORme dla studentów i wykładowców akademickich, które zostaną przeprowadzone na początku przyszłego roku w każdym kraju partnerskim.
Wielkimi krokami zbliża się również konferencja finalna projektu, która odbędzie się w lutym 2023 roku na Cyprze!

więcej...

smartAInnovators spotkanie online

21 listopada partnerzy projektu smartAInnovators spotkali się online, by podsumować dotychczas zrealizowane prace oraz zaplanować kolejne kroki. Podczas spotkania podsumowano stan realizacji rezultatu 2: zestawu narzędziu, w ramach którego powstają kompleksowe materiały dydaktyczne i scenariusze dedykowane wprowadzaniu technologii AI do programów nauczania.

więcej...

Szkolenie z przywództwa dla nauczycieli akademickich z projektu DESTT

W dniach 14-18 listopada 2022 Społeczna Akademia Nauk gościła przedstawicieli z 3 uczelni z Mongolii oraz 2 z Kazachstanu w ramach treningu dla wykładowców akademickich dotyczącym przywództwa. W trakcie 5 dni szkolenia uczestnicy mieli okazję między innymi wysłuchać wykładów na temat "Wielokulturowości z perspektywy managera, lidera i edukatora" czy wziąć udział w warsztatach na temat "Roli nauczyciela jako szkolnego lidera". Uczestnicy odbyli również wizytę studyjną w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, gdzie zaznajomili się z profilem placówki oraz mieli okazję zobaczyć różne pracownie kształcenia zawodowego. Była to też idealna okazja do przetestowania własnych umiejętności, z której uczestnicy z chęcią skorzystali. 

więcej...

InnoSocial Pre-Kick-off meeting

18 listopada odbyliśmy Pre-Kick-off meeting z projektu InnoSocial, podczas którego omówiliśmy pierwsze kroki w realizacji zadań projektu. Został również przedstawiony plan rozpowszechniania oraz strategia zapewniania jakości. Już na początku przyszłego roku będziemy mieli okazję poznać się osobiście na pierwszym spotkaniu partnerskim w Padwie.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus