Kontakt

Dział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

 

Biuro w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk

ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Tel.+48 22 656 30 34

 

Biuro znajduje się w pokoju nr 420 (IV piętro)

 

Biuro w Łodzi
Społecznej Akademii Nauk
ul. Kilińskiego 98
90-012 Łódź
Tel.+48 42 664 22 78

 

Biuro znajduje się w pokoju nr K42 (IV piętro)

 

Biuro Erasmus+ 

Wydział zamiejscowy w Kielcach

aleja Solidarności 34

25-323 Kielce

 

 

Zespół Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych:

 

Zbigniew Pyszka - Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ - zpyszka@san.edu.pl 

Anita Wojciechowska-Chrabąszcz - Koordynator ds. Mobilności Wyjeżdzających - erasmus@san.edu.pl

Anna Samulczyk - Specjalista ds. Finansów Projektów Międzynarodowych - asamulczyk@san.edu.pl

Anna Bogacz - Koordynator Projektów Międzynarodowych - abogacz@san.edu.pl 

Klaudia Witulska - Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych - kwitulska@san.edu.pl

 

Formularz kontaktowy

* Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia komunikacji w zakresie, którego dotyczy formularz.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus