Projekty międzynarodowe

Kluby Rodzin Wielojęzycznych

Unia Europejska, wraz z 500 milionami obywateli, 28 państwami członkowskimi, 3 alfabetami i 24 oficjalnymi językami opiera się na „jedności w różnorodności”: różnorodności kultur, obyczajów, wyznań i przekonań - oraz języków. Poza 24 oficjalnymi językami, częścią dziedzictwa Unii Europejskiej  jest również ponad 60 innych języków używanych w różnych regionach Europy. Ponadto procesy migracyjne spowodowały napływ szerokiej gamy języków; szacuje się, że co najmniej 175 narodowości przebywa w granicach Unii Europejskiej.

więcej...

COMMIX

Szacuje się, że około 73 mln dorosłych Europejczyków kończy swoją edukację na poziomie średnim lub podstawowym. Częstym powodem takiej sytuacji jest  brak biegłości w czytaniu i pisaniu (literacy).

więcej...

CCSP-W: Powrót do Kariery - Program Wsparcia dla Kobiet

Celem projektu Powrót do Kariery - Program Wsparcia dla Kobiet (CCSP-W) jest zwiększenie świadomości współczesnego środowiska biznesowego wobec kobiet bezrobotnych, a także zachęcenie ich do powrotu na rynek pracy poprzez stworzenie specjalnych platform online.

więcej...

EUFORIA 2

EUFORIA 2 (Kreatywna Europa MEDIA) to projekt poświęcony edukacji medialnej, a w szczególności wykorzystaniu zasobów filmowych do promowania idei wspólnej Europy.

więcej...

OD-T-AD Pokonajmy Razem Niepełnosprawność w Obliczu Katastrof

Osoby niepełnosprawne są jednymi z najbardziej zagrożonych podczas wszelkiego rodzaju katastrof. Projekt ten przewiduje opracowanie nowoczesnych praktyk i szkoleń dotyczących katastrof i sytuacji kryzysowych dla osób niepełnosprawnych i osób współpracujących z niepełnosprawnymi. Osoby niepełnosprawne są zaniedbywane na większości schematów i szkoleń dotyczących sytuacji awaryjnych i katastrof. Projekt zakłada włączenie osób niepełnosprawnych do tego cyklu.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus