Projekty międzynarodowe

Social SME Academy

Projekt Social SME Academy opiera się na innowacyjnej metodologii dedykowanej dla przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność oraz tych na wczesnym etapie rozwoju, na bazie integracji korzyści programu: Start-up Accelerator oraz Business Coaching zapewniając kompleksowe wsparcie i dostęp do szerokiej gamy przewodników instruktażowych i materiałów szkoleniowych w wersji online.

więcej...

Projekt Scie-Citizens

Projekt Scie-Citizens pragnie promować ideę zaangażowania różnych podmiotów w szeroko pojętą edukację wszystkich obywateli. Partnerstwo projektu podziela przekonanie, że niemal każdy obywatel jest świadomy tego, w jak ogromny sposób nauka wpływa na jego życie. Jednocześnie wydaje się, że wciąż istnieją przeszkody, aby ludzie nauki w większym stopniu zaangażowali się w tworzenie ścieżek edukacyjnych na potrzeby procesu uczenia się przez całe życie.

więcej...

Projekt WELLVET

WELLVET to dwuletni projekt, którego partnerem jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
Projekt zajmuje się kwestią w jaki sposób dobry stan zdrowia i samopoczucie emocjonalne (dobrostan psychofizyczny) uczniów wpływa na ich wyniki w nauce i rozwój kompetencji społecznych, co warunkuje osiągnięcie sukcesu.

więcej...

Kluby Rodzin Wielojęzycznych

Unia Europejska, wraz z 500 milionami obywateli, 28 państwami członkowskimi, 3 alfabetami i 24 oficjalnymi językami opiera się na „jedności w różnorodności”: różnorodności kultur, obyczajów, wyznań i przekonań - oraz języków. Poza 24 oficjalnymi językami, częścią dziedzictwa Unii Europejskiej  jest również ponad 60 innych języków używanych w różnych regionach Europy. Ponadto procesy migracyjne spowodowały napływ szerokiej gamy języków; szacuje się, że co najmniej 175 narodowości przebywa w granicach Unii Europejskiej.

więcej...

COMMIX

Szacuje się, że około 73 mln dorosłych Europejczyków kończy swoją edukację na poziomie średnim lub podstawowym. Częstym powodem takiej sytuacji jest  brak biegłości w czytaniu i pisaniu (literacy).

więcej...

CCSP-W: Powrót do Kariery - Program Wsparcia dla Kobiet

Celem projektu Powrót do Kariery - Program Wsparcia dla Kobiet (CCSP-W) jest zwiększenie świadomości współczesnego środowiska biznesowego wobec kobiet bezrobotnych, a także zachęcenie ich do powrotu na rynek pracy poprzez stworzenie specjalnych platform online.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus