Projekty międzynarodowe

Strategies for refuGees

Główne cele projektu zostały określone z uwzględnieniem następujących potrzeb:

  • Pomoc organizacjom społecznym oraz instytucjom współpracującym z migrantami zwiększyć zasięg ich działań odnoszących się do integracji cudzoziemców;
  • Wsparcie szkoleń i rozwoju umiejętności w celu umożliwienia większej liczbie praktyków poprawę ich potencjału w zarządzaniu różnorodnością;
  • współpraca pomiędzy organizacjami, których misją jest społeczna i kulturowa.
więcej...

Dobry Start dla Wszystkich: Rozwój metod edukacji włączającej dla dzieci przedszkolnych z różnych środowisk kulturowych i mniej uprzywilejowanych środowisk społecznych

Wyniki badań zrealizowanych przez Komisję Europejską potwierdzają założenie, że inwestycja we wczesne etapy edukacji daje najlepsze korzyści ekonomiczne i społeczne na całe życie. Udowodniono, że wczesna interwencja ma istotny wpływ na osiągnięcia szkolne, wydajność pracy, zmniejszenie przestępczości.

więcej...

INCLUVET – Promocja włączania edukacji przez praktykę zawodową (WBL) osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wyposażanie nauczycieli kształcenia specjalnego zawodowego oraz mentorów w innowacyjne narzędzia i metody

Duży odsetek niepowodzeń szkolnych i nierówności wśród jednostek i społeczeństwa jest coraz częściej rozpoznawalnym problemem w całej Europie. Zwiększanie osiągnieć wszystkich uczniów jest postrzegane nie tylko jako inicjatywa polityczna, ale również jako obowiązek etyczny. Ramy strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 (ET 2020) podkreślają rolę edukacji włączającej. W związku z tym, wszyscy uczniowie muszą zdobyć kluczowe umiejętności, które umożliwią im zaangażowanie w edukację i pomogą w zdobyciu zatrudnienia.

więcej...

Social SME Academy

Projekt Social SME Academy opiera się na innowacyjnej metodologii dedykowanej dla przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność oraz tych na wczesnym etapie rozwoju, na bazie integracji korzyści programu: Start-up Accelerator oraz Business Coaching zapewniając kompleksowe wsparcie i dostęp do szerokiej gamy przewodników instruktażowych i materiałów szkoleniowych w wersji online.

więcej...

Projekt Scie-Citizens

Projekt Scie-Citizens pragnie promować ideę zaangażowania różnych podmiotów w szeroko pojętą edukację wszystkich obywateli. Partnerstwo projektu podziela przekonanie, że niemal każdy obywatel jest świadomy tego, w jak ogromny sposób nauka wpływa na jego życie. Jednocześnie wydaje się, że wciąż istnieją przeszkody, aby ludzie nauki w większym stopniu zaangażowali się w tworzenie ścieżek edukacyjnych na potrzeby procesu uczenia się przez całe życie.

więcej...

Projekt WELLVET

WELLVET to dwuletni projekt, którego partnerem jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
Projekt zajmuje się kwestią w jaki sposób dobry stan zdrowia i samopoczucie emocjonalne (dobrostan psychofizyczny) uczniów wpływa na ich wyniki w nauce i rozwój kompetencji społecznych, co warunkuje osiągnięcie sukcesu.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus