Projekty międzynarodowe

Projektowanie Wirtualnego Środowiska 3D do nauczania IoT (Internet rzeczy)

Howard Gardner twierdzi, że nasze dzieci muszą być wyposażone w informacje i umiejętności, aby robić rzeczy, których "maszyny nie potrafią". Rozwój w kierunku świata, w którym urządzenia, które mogą produkować własną energię i wykonują niezbędną produkcję samodzielnie (drukarka 3D-4D) oraz  mogą również wzajemnie udostępniać informacje innym urządzeniom (Internet of Things), może stanowić przeszkodę dla ludzi, którzy wychowali się z edukacyjnym paradygmatem edukacji okresu industrialnego. Słowa Gardnera rzeczywiście podkreślają znaczenie "umiejętności XXI wieku", ponieważ będziemy świadkami upadku przemysłu, który ukształtował się w ciągu ostatnich 200 lat i powstania okresu "indywidualnej branży". W tym okresie transformacji umiejętności - kreatywność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, współpraca - staną się "powszechną alfabetyzacją", aby przetrwać w XXI wieku.

więcej...

Odkryj Nowy Świat Mody

Branże kreatywne to stosunkowo nowa koncepcja obejmująca dziedziny związane z kreatywnością naukową lub artystyczną, w tym projektowaniem mody i akcesoriów modowych. Według badania opublikowanego przez Ernst & Young (pierwsze badanie tego rodzaju), wszystkie 11 przemysłów kreatywnych i kulturalnych odgrywają coraz ważniejszą rolę w globalnej gospodarce. W 2013 r. wygenerowały one dochody w wysokości 2,250 mld USD (3% globalnego PKB) i zapewniły 29,5 mln miejsc pracy.

więcej...

GoDIGITAL - Wykorzystanie Narzędzi Cyfrowych W Pracy Nauczyciela. Zestaw Narzędzi Dla Skutecznych Strategii W Szkołach Podstawowych

Rewolucja cyfrowa zwiększa zapotrzebowanie na cyfrowe umiejętności i kompetencje, co wymaga inwestycji w infrastrukturę, zmiany organizacyjne, urządzenia cyfrowe i kompetencje cyfrowe nauczycieli oraz tworzenie cyfrowych (i otwartych) zasobów edukacyjnych i wysokiej jakości oprogramowania edukacyjnego. Edukacja i szkolenia powinny czerpać korzyści z nowych osiągnięć ICT i przyjmować innowacyjne i aktywne metody nauczania. Uczenie się nie może już być ograniczone do konkretnej klasy i harmonogramów, ale w pełni wykorzystywać najnowszą technologię.

 

więcej...

Strategies for refuGees

Główne cele projektu zostały określone z uwzględnieniem następujących potrzeb:

  • Pomoc organizacjom społecznym oraz instytucjom współpracującym z migrantami zwiększyć zasięg ich działań odnoszących się do integracji cudzoziemców;
  • Wsparcie szkoleń i rozwoju umiejętności w celu umożliwienia większej liczbie praktyków poprawę ich potencjału w zarządzaniu różnorodnością;
  • współpraca pomiędzy organizacjami, których misją jest społeczna i kulturowa.
więcej...

Dobry Start dla Wszystkich: Rozwój metod edukacji włączającej dla dzieci przedszkolnych z różnych środowisk kulturowych i mniej uprzywilejowanych środowisk społecznych

Wyniki badań zrealizowanych przez Komisję Europejską potwierdzają założenie, że inwestycja we wczesne etapy edukacji daje najlepsze korzyści ekonomiczne i społeczne na całe życie. Udowodniono, że wczesna interwencja ma istotny wpływ na osiągnięcia szkolne, wydajność pracy, zmniejszenie przestępczości.

więcej...

INCLUVET – Promocja włączania edukacji przez praktykę zawodową (WBL) osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wyposażanie nauczycieli kształcenia specjalnego zawodowego oraz mentorów w innowacyjne narzędzia i metody

Duży odsetek niepowodzeń szkolnych i nierówności wśród jednostek i społeczeństwa jest coraz częściej rozpoznawalnym problemem w całej Europie. Zwiększanie osiągnieć wszystkich uczniów jest postrzegane nie tylko jako inicjatywa polityczna, ale również jako obowiązek etyczny. Ramy strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 (ET 2020) podkreślają rolę edukacji włączającej. W związku z tym, wszyscy uczniowie muszą zdobyć kluczowe umiejętności, które umożliwią im zaangażowanie w edukację i pomogą w zdobyciu zatrudnienia.

więcej...

Social SME Academy

Projekt Social SME Academy opiera się na innowacyjnej metodologii dedykowanej dla przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność oraz tych na wczesnym etapie rozwoju, na bazie integracji korzyści programu: Start-up Accelerator oraz Business Coaching zapewniając kompleksowe wsparcie i dostęp do szerokiej gamy przewodników instruktażowych i materiałów szkoleniowych w wersji online.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus