Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu ON-LINE w ramach Projektu pt. "Akademia Inspiracji Sąsiedzkich"

Tematyka szkolenia pozwoli zaktualizować wiedzę z zakresu problematyki ekonomiczno-społecznej oraz rozwiązywania złożonych problemów branżowych, tematycznych. Obejmuje takie zagadnienia jak: Ja w moim sąsiedztwie: specyfika pracy sąsiedzkiego animatora, Diagnoza lokalna zasobów i potrzeb społeczności, Mobilizowanie sąsiadów do działania, Tworzenie sieci lokalnej współpracy, Działania sąsiedzkie od pomysłu do projektu, Planowanie projektu i ewaluacja, Komunikacja i promocja w lokalnej społeczności, Aspekty prawne.

więcej...

Pierwsze spotkanie projektu Erasmus+ Access IT

W dniach 22-23 stycznia 2020 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie nowego Projektu ERASMUS + Access IT. Projekt ma na celu poprawę kompetencji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, które zdominowały Europejski sektor turystyki oferując kompleksowe szkolenie w zakresie między innymi dostępnej turystyki, innowacji i zrównoważonego rozwoju przyrody i obszarów wiejskich.

więcej...

Bezpłatne szkolenie dla coachów w MŚP

Serdecznie zapraszamy  do udziału w  BEZPŁATNYM  międzynarodowym szkoleniu dla coachów w MŚP.

Tematem szkolenia są nowoczesne narzędzia coachingowe wspomagające rozwój zawodowy menadżerów średniego i wysokiego szczebla, pragnących pracować w oparciu o innowacyjne metody pozwalające na rozwój komunikacji i współpracy zespołowej w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Event odbędzie się w trzech terminach (30.01-31.01; 5.02-6.02; 12.02-13.02) w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

więcej...

Warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu Erasmus+VR4Gifted

W dniach 8 i 9 stycznia 2020 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli pracujących z dziećmi uzdolnionymi organizowane w ramach projektu Erasmus+VR4Gifted.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez eksperta merytorycznego SAN, Panią dr Eulalię Adasiewicz w dwóch szkołach podstawowych w Kurnosie Drugim i Lubcu.

więcej...

Spotkanie partnerskie programu Horizon 2020 w Jurmali na Łotwie

W dniach 13-14 stycznia w Jurmali na Łotwie delegacja warszawskiej filii SAN : dr Anna Migdał, dr Katarzyna Wodniak, dr Waleed Serhan oraz Dyrektor Działu Projektów Międzynarodowych Aleksandra Zając uczestniczyli w spotkaniu konsorcjum partnerskich uczelni z Polski, Łotwy, Włoch, Irlandii, Grecji. 

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus