Aktualności

Akademia Inspiracji Sąsiedzkich

Społeczna Akademia Nauk realizuje Projekt nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pn. „Akademia Inspiracji Sąsiedzkich” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

więcej...

Nowy wygrany projekt "DIGITALROUTES@CULTURE - Promowanie społecznych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości opartych na digitalizacji dziedzictwa kulturowego na rzecz zrównoważonej przyszłości”!

Bardzo miło nam poinformować, że Społeczna Akademia Nauk będzie koordynatorem w nowym projekcie Erasmus+ "DIGITALROUTES@CULTURE - Promowanie społecznych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości opartych na digitalizacji dziedzictwa kulturowego na rzecz zrównoważonej przyszłości".

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus