Aktualności

Projekt Noradica

Czy da się przeciwdziałać religijnym ekstremizmom? Czy można zapobiegać radykalizacji religijnej prowadzącej od wieków do konfliktów zarówno na małą jak i wielką, wojenną skalę? Naszym zdaniem można! Trzeba to jednak robić od najmłodszych lat: w procesie edukacyjnym, w szkole.

 

Społeczna Akademia Nauk rozpoczyna właśnie współpracę międzynarodową w partnerstwie projektowym pod hasłem NORADICA.

więcej...

Zakończenie projektu Rural DEAR Agenda

Rural Dear Agenda EYD 2015 to trzyletni projekt, którego koordynatorem jest Rada Prowincji Valladolid z Hiszpanii.

Projekt kończy się w marcu, gotowe są materiały wypracowane przez partnerstwo projektu.

Materiały zawierają wyniki badań i analiz, jak również przydatne wskazówki, w jaki sposób pracować na rzecz promocji edukacji o globalnym obywatelstwie i edukacji rozwojowej na terenach wiejskich i nie tylko. 

więcej...

Newsletter projektu Szkół Wielokulturowych

Zapraszamy do lektury ostatniego już NEWLETTERA projektu Szkół Wielokulturowych, w którym znajdują się  informacje o: konferencji  kończącej projekt zorganizowanej w Parlamencie Europejskim, zbiorze „Dobrych Praktyk współpracy pomiędzy szkołami a rodzicami” oraz o wielu innych ciekawych rezultatach projektu.

 

5 Newsletter MCS

 

Miłej lektury!

Projekt WELLVET: grupy fokusowe

Projekt WELLVET, który zajmuje się kwestią, w jaki sposób dobry stan zdrowia i samopoczucie emocjonalne (dobrostan psychofizyczny) uczniów wpływa na ich wyniki w nauce i rozwój kompetencji społecznych, jest obecnie na etapie badań jednej z grup docelowych.

więcej...

Projekt LIDO - newsletter nr 1

Zapraszamy do lektury PIERWSZEGO NEWSLETTERA Projektu  LIDO - umiejętności przywódcze nauczycieli, w którym piszemy m.in. o założeniach projektu i pierwszym spotkaniu w San Miniato we Włoszech.

LIDO 1-SZY NEWSLETTER

Miłej lektury!

Zaproszenie na bezpłatny kurs e-learningowy dla organizacji non-profit!

Prowadzisz organizację non-profit?

Pracujesz w organizacji pozarządowej, fundacji, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym?

Może myślisz o założeniu takiej organizacji?

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym e-kursie  „Social Growth for Trafficking and Immigration- SOG-TIM”.  Dołącz do grupy kilkudziesięciu pasjonatów z całego świata i wspólnie zdobywajcie nowe umiejętności związane z prowadzeniem organizacji non-profit!

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus