Aktualności

Zaproszenie do udziału w cyklu webinariów

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu darmowych webinarów  poświęconych rozwojowi różnych umiejętności artystycznych i cyfrowych. Wydarzenia odbędą się na platformie zoom w czwartki od godziny 17:30-19:00 i będą prowadzone w języku angielskim.

więcej...

Pierwsze spotkanie partnerskie projektu EcoDigi

W dniach 26-27 stycznia w Hadze w Holandii odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie projektu EcoDigi: Transition Mode for Adults: Ecological and inclusive Digital Education. Gospodarzem spotkania było VI One Consultancy.
 
Podczas spotkania partnerzy szczegółowo omówili zaplanowane do realizacji pakiety robocze oraz kwestie upowszechniania projektu, zapewniania jakości oraz bieżącego zarządzania projektem.
 
Jak dotąd wypracowaliśmy narzędzie, za pomocą którego trenerzy i edukatorzy dorosłych będą mogli ocenić, na ile szkolenia przez nich prowadzone spełniają założenia zrównoważonego rozwoju  oraz inkluzywności.
więcej...

BLwithRobotics spotkanie online

25 stycznia odbyliśmy kolejne spotkanie online z projektu BLwithRobotics. Partnerzy podsumowali realizację zadań z Rezultatu 1 - Modułowy program nauczania oparty na podejściu nauczania mieszanego. Materiały opracowane w ramach Rezultatu 1 będą niedługo dostępne na stronie internetowej projektu w językach narodowych. W drugiej części spotkania partnerzy skupili się na omówieniu pierwszych kroków w realizacji Rezultatu 2 - Wirtualna biblioteka wideo zawierająca scenariusze działań edukacyjnych i dydaktycznych dotyczących wykorzystania robotyki w edukacji matematycznej w szkołach podstawowych. Naszym pierwszym zadaniem jest przeprowadzenie badań w grupach fokusowych w krajach partnerskich. 

więcej...

MOVE&ACT spotkanie online

23 stycznie partnerzy projektu Move&Act: Empower Youth through Entrepreneurial and Digital Skills spotkali się online by omówić najważniejsze zadania na najbliższe tygodnie. Partnerzy przygotowują obecnie serię webinarów poświęconych różnym umiejętnościom artystycznym i cyfrowym. 

więcej...

Zaproszenie na konferencję finalną projektu DI2LEARN

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ DI2LEARN pt. "Podnoszenie jakości nauczania na odległość/cyfrowego, uczenia się i oceniania w szkołach: Zestaw narzędzi do zastosowania", która odbędzie się 24 marca 2023 roku w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie o godzinie 10.

więcej...

LEXIS spotkanie online

16 stycznia Konsorcjum projektu LEXIS: Wspieranie Nauczycieli Języka Angielskiego w Doskonaleniu Nauczania i Uczenia się Dzieci z Dysleksją Poprzez Integrację Nowych Technologii i Nabywanie Umiejętności Cyfrowych uczestniczyło w kolejnym spotkaniu online. Partnerzy omówili kolejne kroki realizacji drugiego rezultatu. Obecnie konsorcjum opracowuje materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz broszurkę dla nauczycieli i rodziców dzieci dyslektycznych, która zwierać będzie cenne wskazówki i porady.

więcej...

3D4DEAF spotkanie online

16 stycznia partnerzy projektu 3D4DEAF: Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji społecznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz lepszego dostępu uczniów niesłyszących do rynku pracy spotkali się online by omówić kolejne zadania w projekcie. Obecnie partnerzy pracują nad krajowym raportem dotyczący sytuacji osób niesłyszących w edukacji oraz na rynku pracy w każdym z krajów partnerskich.

więcej...

Zaproszenie na konferencję finalną projektu DIGITALROUTES@CULTURE

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ DIGITALROUTES@CULTURE pt. "OŚRODKI KULTURY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - OD INICJATYW ODDOLNYCH DO POZIOMU EUROPEJSKIEGO", która odbędzie się 15 marca 2023 roku w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie o godzinie 10.

więcej...

MENTORme spotkanie online

13 stycznia partnerzy projektu MentorME: Promoting Social Inclusion of People with Fewer Opportunities Through the Development of Mentorship Programme for HES Students spotkali się, by omówić plan prac na najbliższe tygodnie. W każdym kraju partnerskim w najbliższym czasie odbędą się szkolenia dla kadry akademickiej oraz studentów przygotowane na podstawie programu treningowego opracowanego w projekcie, a także spotkania z podopiecznymi popularyzujące ideę mentoringu.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus