Misja

Misja

Misją Działu Projektów Międzynarodowych jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność edukacyjną i badania naukowe Społecznej Akademii Nauk, a także zaktywizowanie kadry akademickiej na rzecz rozwoju prac naukowych, które mogą być finansowane z funduszy Unii Europejskiej.
Działania realizowane w ramach projektów międzynarodowych promują Społeczną Akademię Nauk na arenie międzynarodowej a także przyczyniają się do rozwoju współpracy lokalnej społeczności na rzecz wspólnego dobra.
 
Od ponad 10 lat skutecznie pozyskujemy fundusze międzynarodowe, biorąc udział we wszystkich etapach projektu, od przygotowania wniosku aż po jego finalne rozliczenie. Jesteśmy autorami i współautorami projektów, z których wiele uzyskało wyróżnienie na poziomie europejskim.

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus