Misja

Kluczem do sukcesu strategii internacjonalizacji jest międzynarodowa reputacja naszej uczelni. Silna międzynarodowa reputacja jest niezbędna do zapewnienia wszystkich innych wymiarów strategii, w szczególności rozwoju międzynarodowych partnerstw, umiędzynarodowienia programów nauczania oraz międzynarodowej rekrutacji studentów i pracowników.

 

Misją Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych jest:

  1. Kształtowanie i wzmacnianie pozycji SAN na arenie międzynarodowej
  2. Umiędzynarodowienie programów nauczania SAN
  3. Zwiększenie wymiany międzynarodowej studentów SAN
  4. Zwiększenie liczby studentów zagranicznych podejmujących studia w SAN
  5. Zwiększenie zaangażowania kadry SAN w działania międzynarodowe
  6. Umiędzynarodowienie działalności badawczej SAN
  7. Rozwój systemu obsługi działań międzynarodowych SAN

 

Ważną działalnością Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność edukacyjną i badania naukowe Społecznej Akademii Nauk, a także zaktywizowanie kadry akademickiej na rzecz rozwoju prac naukowych, które mogą być finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

 

Działania realizowane w ramach projektów międzynarodowych promują Społeczną Akademię Nauk na arenie międzynarodowej a także przyczyniają się do rozwoju współpracy lokalnej społeczności na rzecz wspólnego dobra.

 

Od ponad 10 lat skutecznie pozyskujemy fundusze międzynarodowe, biorąc udział we wszystkich etapach projektu, od przygotowania wniosku aż po jego finalne rozliczenie. Jesteśmy autorami i współautorami projektów, z których wiele uzyskało wyróżnienie na poziomie europejskim.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus