O nas

Głównym zadaniem Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność edukacyjną i badania naukowe Społecznej Akademii Nauk, a także aktywizowanie kadry akademickiej na rzecz rozwoju prac naukowych, które mogą być finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Pracownicy dydaktyczni SAN korzystają z możliwości oferowanych przez programy unijne, takie jak Erasmus+ (dawniej Lifelong Learning Programe) czy Creative Europe (dawna Kultura) itd., aktywnie uczestniczą i wspierają swoją wiedzą merytoryczną realizację i upowszechnianie projektów. Zaangażowanie w międzynarodowe projekty jest szansą na pracę w międzynarodowym środowisku przy tworzeniu nowych produktów i materiałów dydaktycznych. Należy również wspomnieć, że kadra dydaktyczna SAN ma możliwość zgłaszania swoich pomysłów na projekty, a wyjazdy studyjne do instytucji i uczelni współrealizujących projekt stanowią szansę nie tylko dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem, ale także poznawania rozwiązań stosowanych w innych krajach.

Tematyka projektów jest zróżnicowana, podobnie jak grupy docelowe, do których skierowane są działania projektowe. W ciągu kliku ostatnich lat Społeczna Akademia Nauk była partnerem lub koordynatorem wielu projektów skierowanych do określonych grup zawodowych, między innymi  do nauczycieli, doradców zawodowych, trenerów czy kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi. Realizowane są również projekty podnoszące kompetencje niezawodowe osób dorosłych, np. wspieranie rodzin wielojęzycznych, rodziców, seniorów czy osób z grup defaworyzowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi projektami międzynarodowymi w zakładce Projekty

DWZiPM jest odpowiedzialny za:

 • Pozyskiwanie międzynarodowych funduszy zewnętrznych na produkty Społecznej Akademii Nauk (oferta edukacyjna, badania naukowe).
 • Tworzenie nowych projektów.
 • Zgłaszanie Społecznej Akademii Nauk do projektów składanych przez inne instytucje.
 • Szerzenie wiedzy o możliwości pozyskiwania funduszy europejskich wśród kadry naukowej Społecznej Akademii Nauk i promocja zaangażowania kadry naukowej Społecznej Akademii Nauk w realizację projektów.
 • Zarządzanie administracyjne i finansowe wygranymi projektami.
 • Nadzór nad realizacją projektów od strony merytorycznej.
 • Promowanie uczelni na arenie międzynarodowej.

Nagrody i wyróżnienia:

Dzięki współpracy z doświadczonymi partnerami zagranicznym, wypracowaniu wysokiej jakości standardów realizacji projektów a także zaangażowaniu kadry dydaktycznej Społecznej Akademii Nauk, projekty realizowane przez Dział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych mogą poszczycić się wieloma wyróżnieniami i nagrodami, takimi jak:

 • Nagroda dla projektu ADVANCE - nagroda jest częścią "Genderequality in IT", a przyznawana jest przez austriacką minister ds. kobiet, mediów i polityki regionalnej oraz redakcje kilku czasopism.  Szczegóły na stronie www.report.at/award
 • Nagroda dla projektu eHospital - nagroda  Austrian State Award for Adult Education 2008 w kategorii Innowacje przyznało austriackie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury. Szczegóły na stronie http://erwachsenenbildung.at/staatspreis/preistraeger08.php
 • Projekt S2CPT - Od szkoły do kariery: metodologia doradztwa zawodowego ukierunkowanego na ucznia, z wykorzystaniem narzędzia Career Path Test, koordynowany przez Społeczną Akademię Nauk, został nagrodzony w konkursie zorganizowanym przez ESSE Online Obserwatorium, gdzie zostały zgromadzone najlepsze przykłady praktyki edukacyjnej w zakresie ograniczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki i edukacji drugiej szansy.
 • Wyróżnienie dla projektu DISCRIMINATION AT WORK - projekt Dyskryminacja w miejscu pracy - kompendium wiedzy dla doradców zawodowych, został wyróżniony w bazie EST http://llp.est.org.pl/search.php jako dobra praktyka i otrzymał miano Star project (symboliczna gwiazdka przy opisie projektu w bazie EST).
 • Wyróżnienia dla polskich filmów zrealizowanych w ramach projektu EUFORIA - filmy zrealizowane przez uczniów biorących udział w projekcie EUFORIA zostały dostrzeżone podczas Festiwalu Docs for Kids w Salonikach. Wyróżnione filmy to: Nowoczesna Łowiczanka został przez jury uznany za najlepszy film reprezentujący Polskę (National Winner). Film zrealizowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z ul. Bonifraterskiej w Łowiczu. Natomiast film pt: Księżniczka, nakręcony przez uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego z ul. Podmiejskiej w Łodzi,  dostał specjalne wyróżnienie (Special Recognition)
 • Na zaproszenie Komisji Europejskiej, projekt WIELOJĘZYCZNE RODZINY (Multilingual Families : Supporting multilingual families – a linguistic treasure for Europe) został zaprezentowany w trakcie Forum Edukacyjnego w Brukseli w październiku 2013 roku. Projekt został zaprezentowany w formie warsztatu, wzbudził duże zainteresowanie. Uczestnicy, zachwyceni samą ideą, podkreślali jego wagę, a przede wszystkim konieczność kontynuowania tego typu działań, gdyż zapotrzebowanie w coraz bardziej wielokulturowej i wielojęzycznej Europie jest ogromne.
 • Projekt CAREER PLAN 50+  został wyróżniony przez Komisję Europejską i zaprezentowany jako przykład dobrej praktyki podczas  "One Step Up in later life: learning for active ageing and intergenerational solidarity" w dn  19-21 listopada 2012 w Brukseli.
 • Projekt ‘LAPECO - LABORATORIUM KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – DOSKONALENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI I TRENERÓW’ został wyróżniony przez Narodową Agencję programu LLP w Warszawie jako tzw „Star project” http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2009-1-PL1-LEO04-05152
 • Projekt MINCE został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki oraz tym samym został uznany za źródło inspiracji dla przyszłych projektów. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-AT01-KA204-005098
 • Projekt Multicultural Schools ,którego koordynatorem była Społeczna Akademia Nauk, został wyróżniony przez Narodową Agencję Erasmus+ jako przykład dobrej praktyki. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-PL01-KA201-016963
 • Projekt FOOD-AWARE został wyróżniony prestiżową nagrodą GOLD w kategorii "Współpraca z podmiotami i organizacjami biznesowymi" w konkursie Education Leaders Awards (znanym prywatnym krajowym konkursie w Grecji), w którym koordynatorem był Douka School, zaś Społeczna Akademia Nauk partnerem. https://www.educationleadersawards.gr/
 • Projekt ProHear, którego koordynatorem była Społeczna Akademia Nauk, został wyróżniony prestiżową nagrodą EDUinspiracje 2021 w kategorii Włączanie społeczne i różnorodność.  https://eduinspiracje.org.pl/
 • Projekt ROBOTICS4DEAF został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki oraz tym samym został uznany za źródło inspiracji dla przyszłych projektów. 
 • Projekt ESTET został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki oraz tym samym został uznany za źródło inspiracji dla przyszłych projektów.
 • Projekt Di2Learn został wyróżniony przez Komisję Europejską jako przykład dobrej praktyki oraz tym samym został uznany za źródło inspiracji dla przyszłych projektów.

 

Zespół Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

 

Anna Bogacz- Koordynator Projektów Międzynarodowych

Absolwentka Gospodarki i Zarządzania Publicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Projektem. Odpowiada za nawiązywanie nowych umów partnerskich z uczelniami w ramach programu Erasmus + oraz realizację projektów międzynarodowych.

Zbigniew Pyszka - Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Absolwent Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim. W przeszłości pracował w Urzędzie Miasta Łodzi gdzie zajmował się współpracą z miastami partnerskimi Łodzi. W SAN jest Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+. 

Anita Wojciechowska-Chrabąszcz - Koordynator ds. Mobilności Wyjeżdzających

Absolwentka filologii angielskiej oraz komunikacji masowej na London Metropolitan University, które to studia ukończyła z wyróżnieniem.

Nauczycielka języka angielskiego, korepetytorka oraz  pracownica Biura Erasmus. Odpowiedzialna za organizację wyjazdów studentów oraz wykładowców akademickich w ramach programu Erasmus oraz rozszerzanie kontaktów międzynarodowych.

Klaudia Witulska - Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych

Absolwentka Socjologii Stosowanej i Antropologii Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. W Dziale Projektów Międzynarodowych zajmuje się współpracą z partnerami i uczestnikami projektów oraz organizacją prac administracyjnych przy realizowanych projektach.

Anna Samulczyk - Specjalista ds. Finansów Projektów Międzynarodowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfiansowanych z Unii Europejskiej oraz grantów naukowych.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus