Projekty międzynarodowe

Projektu Leonardo - Take Care

Projekt TAKE CARE jest realizowany w ramach „Transferu Innowacji” programu „Leonardo da Vinci” Uczenie się przez całe życie, współfinansowanego przez Kom9isję Europejską.

więcej...

PACT: Szkolenie z tworzenia projektów dla młodych akademików z rejonu Kaukazu

Projekt PACT zamierza zająć się rozwiązaniem kluczowej kwestii w zarządzaniu: uniwersytety w rejonie kaukaskim potrzebują funduszy zewnętrznych, pochodzących z międzynarodowych programów współpracy, aby zdobyć środki na prowadzenie badań i działań edukacyjnych. Niestety odczuwają brak wykwalifikowanej kadry menadżerskiej i uniwersyteckiej, która zajęłaby się pisaniem, realizacją i zarządzaniem projektami.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus