EcoDigi spotkanie online

23 października konsorcjum projektu Eco-Digi - Tryb transformacji dla dorosłych: Ekologiczna i inkluzywna edukacja cyfrowa odbyło comiesięczne spotkanie online, aby omówić postęp prac nad projektem.

więcej...

2 Infografika BeAusome

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z drugą infografiką projektu BeAusome - Promowanie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz integracji poprzez włączenie nowoczesnych technologii do nauczania dzieci z autyzmem.

więcej...

InnoSocial spotkanie online

11 października partnerzy projektu Innosocial:Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education zorganizowali kolejne spotkanie online. Po stworzeniu ostatecznej wersji zestawu narzędzi do projektowania i realizacji edukacji w zakresie innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej (Toolkit), partnerzy przystąpili do wspólnego opracowania kursu w tej samej dziedzinie.

więcej...

Spotkanie partnerskie projektu e-Teach w Warszawie

W dniach 9-10 października Społeczna Akademia Nauk gościła konsorcjum projektu e-Teach na kolejnym spotkaniu partnerskim. Spotkanie odbyło się w kampusie w Warszawie i miało formę hybrydową. Podczas spotkania partnerzy omówili dotychczas wypracowane rezultaty oraz zaplanowali ostatnie zadania w projekcie. 

więcej...

AWARE spotkanie online

4 października konsorcjum projektu AWARE odbyło kolejne spotkanie online w celu podsumowania dotychczas zrealizowanych prac oraz omówienia kolejnych zadań.

więcej...

3D4DEAF spotkanie online

Konsorcjum projektu 3D4DEAF:Promoting digital transformation and social innovation in VET for better access of deaf students to the labour market spotkało się online po raz kolejny w dniu 3 października 2023 aby omówić postęp prac nad projektem oraz zaplanować kolejne zadania. 

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus