EUnderground - warsztaty w Bukareszcie

Projekt EUnderground ma w swojej agendzie m.in organizację warsztatów edukacyjnych w krajach partnerskich. Warsztaty mają formę ‘wzajemnej edukacji’, czyli edukatorzy z krajów, które tworzą konsorcjum projeku, podróżują do innych krajów i opowiadają o podziemiu kulturalnym w czasach komunizmu.

więcej...

Pierwsze spotkanie projektu Food Aware

W dniach 14-15 stycznia 2019 roku w Atenach odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu Food Aware. Projekt ma na celu podniesienie świadomości dzieci z zakresu zrównoważonej produkcji żywności i odpowiedzialnego jej spożywania. Partnerzy z Grecji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Polski wspólnie opracowywali realizacje poszczególnych faz trwania projektu, a także omawiali materiały szkoleniowe, pomoce naukowe i filmy edukacyjne na tematy związane z żywnością oraz rolnictwem, które powstaną w ramach tego projektu. 

ZAPROSZENIE na szkolenie projektu LIDO

BRAK MIEJSC NA SZKOLENIE f2f, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU W SPRAWIE SZKOLEŃ SAMODZIELNYCH.

Szanowni Państwo,
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi zaprasza na dwudniowe bezpłatne szkolenie, połączone z pracą własną,  zatytułowane: Umiejętności przywódcze nauczycieli.

SZKOLENIA PILOTAŻOWE odbędą się w dniach

22 stycznia 2019 i 5 lutego 2019 w godz. 10.00-15.00 w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98

Osoby, które zgłoszą się na szkolenie po wyczerpaniu puli uczestników, zapraszamy serdecznie do odbycia SAMODZIELNEGO szkolenia LIDO on-line, za pomocą narzędzia do samokształcenia, na platformie Moodle.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus