EcoDigi spotkanie online

26 kwietnia 2024 r.  odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum projektu EcoDigi - Tryb transformacji dla dorosłych: Ekologiczna i inkluzywna edukacja cyfrowa.

więcej...

MOVE&ACT spotkanie online

22 kwietnia 2024 r. partnerzy projektu MOVE & ACT - Wspieranie rozwoju młodzieży poprzez przedsiębiorczość i umiejętności cyfrowe spotkali się online by omówić poczynione postępy w pracy nad rezultatem trzecim.

więcej...

Czwarty Newsletter projektu 3D4DEAF

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z czwartym Newsletterem projektu 3D4DEAF- Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji społecznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz lepszego dostępu uczniów niesłyszących do rynku pracy.

więcej...

RoboSTEAMKIDS spotkanie online

19 kwietnia partnerzy projektu roboSTEAMKids spotkali się na comiesięcznym spotkaniu online, aby omówić obecne aktywności w ramach rezultatów oraz zaplanowali kolejne działania.

więcej...

Trzecia informacja prasowa LEXIS

Zapraszamy do zapoznania się z trzecią Notatką Prasową projektu LEXIS: Wspieranie nauczycieli języka angielskiego w doskonaleniu nauczania i uczenia się dzieci z dysleksją poprzez integrację nowych technologii i nabywanie umiejętności cyfrowych.

więcej...

Trzeci Newsletter projektu LEXIS

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z trzecim Newsletterem projektu LEXIS: Wspieranie nauczycieli języka angielskiego w doskonaleniu nauczania i uczenia się dzieci z dysleksją poprzez integrację nowych technologii i nabywanie umiejętności cyfrowych.

więcej...

3D4DEAF spotkanie online

16 kwietnia partnerzy projektu 3D4DEAF, podczas comiesięcznego spotkania online, podsumowali bieżące działania i zaplanowali kolejne etapy projektu.

więcej...

InnoSocial spotkanie online

12 kwietnia konsorcjum projektu InnoSocial odbyło kolejne spotkanie online w celu podsumowania dotychczas zrealizowanych prac oraz omówienia kolejnych zadań.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus