Spotkanie projektu Erasmus+ VR4Gifted W Hiszpanii!

W dniach 18-19 września 2019 w gorącej Murcji w Hiszpanii spotkali się partnerzy projektu Erasmus+ VR4Gifted !

W trakcie 3. spotkania partnerzy omówili przygotowany program nauczania dla przyszłych nauczycieli szkół podstawowych. Program zawiera informacje o edukacji dzieci uzdolnionych m.in. cechy dzieci uzdolnionych, niepowodzenia uczniów uzdolnionych i utalentowanych, rodzaje edukacji dzieci uzdolnionych i więcej.

więcej...

Strategies for refuGees: ostatnie spotkanie projektowe w Sassari

W dniach 26-29 lipca 2019 r. odbyło się we Włoszech w Sassari ostatnie spotkanie podsumowujące projekt Erasmus+ "Strategie dla uchodźców". Partnerzy projektu przez dwa dni podsumowali kilkumiesięczną pracę w projekcie oraz rozważali dalsze działania po zakończeniu projektu, które pomogą upowszechnić materiały przygotowywane w ramach poszczególnych etapach.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus