Konferencja finalna projektu GODIGITAL

22 września 2020 miała miejsce finalna konferencja projektu Erasmus+ GoDigital
pt.: „Kompetencje cyfrowe nauczyciela XXI wieku” . Wydarzenie ze względu na obostrzenia związane z Covid-19 zostało przeprowadzone online, poprzez aplikację Microsoft Teams.

więcej...

Konferencja finalna projektu MFClubs

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, ze w dniu 21.09.2020r odbyła się międzynarodowa konferencja w formule on-line pod tytułem: „Wielojęzyczność w XXI wieku - promowanie dziedzictwa językowego i kulturowego Europy wśród rodzin wielokulturowych” poświęcona nowoczesnym narzędziom i technologiom wspomagającym potrzeby rodzin wielojęzycznych w zakresie nauki języków i wspierania ich w społeczeństwach europejskich.

więcej...

Międzynarodowa konferencja pt. „Doświadczenia płynące z szoku kulturowego - wyzwania stojące przed studentami zagranicznymi: pozytywne podejście do radzenia sobie z różnicami kulturowymi poprzez tworzenie powiązań z lokalną społecznością akademicką"

Serdecznie zapraszamy  do udziału w  BEZPŁATNEJ międzynarodowej konferencji pt. „Doświadczenia płynące z szoku kulturowego - wyzywania stojące przed studentami zagranicznymi: pozytywne podejście do radzenia sobie z różnicami kulturowymi poprzez tworzenie powiązań z lokalną społecznością akademicką" połączonej z warsztatami. 

więcej...

Międzynarodowa konferencja „Wielojęzyczność w XXI wieku - promowanie dziedzictwa językowego i kulturowego Europy wśród rodzin wielokulturowych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w BEZPŁATNEJ międzynarodowej konferencji pt. „Wielojęzyczność w XXI wieku - promowanie dziedzictwa językowego i kulturowego Europy wśród rodzin wielokulturowych” połączonej z warsztatami. Konferencja odbędzie się 21 września 2020 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi w formie on-line. Szkolenia zostaną poprowadzone w języku angielskim.

więcej...

Pierwsze spotkanie projektu Search & Rescue

Pierwsze spotkanie projektu Search & Rescue

Nowoczesne technologie wczesnej lokalizacji uwięzionych ofiar pod zawalonymi konstrukcjami i zaawansowane materiały eksploatacyjne do oceny ryzyka i bezpieczeństwa pierwszej reakcji w operacjach SAR

 

W dniach 21-22 lipca 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu Horizon 2020 Search & Rescue (S&R). Spotkanie zgromadziło 85 zarejestrowanych uczestników z 28 organizacji z całej Europy. Liderem projektu jest Politechnika Narodowa w Atenach.  Celem spotkania było zaplanowanie oraz przedyskutowanie planu pracy w początkowej fazie projektu.

 

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus