Projekty strukturalne

Modernizacja i rozwój systemu nauczania informatyki

Od października ruszają bezpłatne studia inżynierskie i magisterskie w ramach projektu: „Modernizacja i rozwój systemu nauczania informatyki w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

więcej...

Nowoczesny Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

Współczesna szkoła zawodowa stanęła przed pilną potrzebą zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, posiadającej kierunkowe doświadczenia zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne, do prowadzenia nowoczesnego kształcenia zawodowego, w tym modułowego.

Od nauczyciela współczesnej szkoły zawodowej oczekuje się również wysokiego poziomu kompetencji kluczowych, a w szczególności wykorzystywania ICT, twórczego rozwiązywania problemów, komunikowania się, negocjowania, kierowania grupą, otwartości na zmiany i zwiększenia mobilności na rynku pracy.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus