PRO.D.I.G.Y spotkanie online

12 kwietnia konsorcjum projektu PRO.D.I.G.Y. odbyło comiesięczne spotkanie online, na którym podsumowano postęp prac przy realizacji projektu, omówiono kwestie bieżącego zarządzania, upowszechniania rezultatów oraz zapewnienia wysokiej jakości produktów. 

więcej...

LEXIS spotkanie online

11 kwietnia 2024 partnerzy projektu LEXIS odbyli kolejne spotkanie online, podczas którego omówili postępy dotyczące realizacji projektu oraz zaplanowali kolejne działania.

więcej...

AWARE spotkanie online

05 kwietnia partnerzy projektu AWARE zorganizowali kolejne spotkanie online i zaplanowali kolejne kroki dla przyszłych działań.

więcej...

Trzecia informacja prasowa AWARE

Zapraszamy do zapoznania się z trzecią Notatką Prasową projektu AWARE - Zwiększanie świadomości lękowej w szkolnictwie wyższym podczas (po) pandemii Covid-19.

więcej...

InnoSocial spotkanie online

26 marca partnerzy projektu InnoSocial - Włączanie do głównego nurtu innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej w szkolnictwie wyższym zorganizowali kolejne spotkanie online.

więcej...

RbtsInMath spotkanie online

25 marca partnerzy projektu RbtsInMath: Rozwijanie osiągnięć matematycznych poprzez wykorzystanie aplikacji robotycznych w nauczaniu odwróconym uczestniczyli w comiesięcznym spotkaniu online. Podczas spotkania omówiono bieżące postępy prac nad projektem oraz zaplanowano kolejne zadania.

więcej...

EcoDigi spotkanie online

W dniu 22.03.2024 odbyło się kolejne spotkanie online w ramach projektu EcoDigi - Transition Mode for Adults: Ecological and inclUsive Digital Education.

więcej...

Spotkanie online projektu PRO-GENDERING

21 marca konsorcjum projektu odbyło spotkanie online, by podsumować postęp prac w projekcie PRO-Gendering- Promoting gender mainstreaming in academia through the enhancement of gender equalIty and inclusion in higher education, którego SAN jest partnerem. 

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus