EUnderground - warsztaty w Bukareszcie

Projekt EUnderground ma w swojej agendzie m.in organizację warsztatów edukacyjnych w krajach partnerskich. Warsztaty mają formę ‘wzajemnej edukacji’, czyli edukatorzy z krajów, które tworzą konsorcjum projeku, podróżują do innych krajów i opowiadają o podziemiu kulturalnym w czasach komunizmu.

więcej...

Pierwsze spotkanie projektu Food Aware

W dniach 14-15 stycznia 2019 roku w Atenach odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu Food Aware. Projekt ma na celu podniesienie świadomości dzieci z zakresu zrównoważonej produkcji żywności i odpowiedzialnego jej spożywania. Partnerzy z Grecji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Polski wspólnie opracowywali realizacje poszczególnych faz trwania projektu, a także omawiali materiały szkoleniowe, pomoce naukowe i filmy edukacyjne na tematy związane z żywnością oraz rolnictwem, które powstaną w ramach tego projektu. 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus