Pierwsze spotkanie projektu Employment Plus w Londynie

W dniach 12-13 listopada odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu Employment, Plus. Partnerzy z Polski, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Bułgarii oraz Hiszpanii omawiali techniki związane z nowoczesnym poradnictwem zawodowym koncentrując się na możliwościach opracowywania innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb praktyk w zakresie poradnictwa ukierunkowanych na wyeliminowanie wykluczenia społecznego dorosłych obywateli Europy na rynku pracy. 

więcej...

Project Strate.Gees - newsletter nr 2

Zapraszamy do lektury drugiego newslettera, projektu strategie dla uchodźców.

Miłej lektury. 

 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus