BeAusome 2 spotkanie partnerskie online

Drugie międzynarodowe spotkanie projektu BeAusome: Promowanie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz integracji poprzez włączenie nowoczesnych technologii do nauczania dzieci z autyzmem odbyło się 28 września 2023 roku w formule online. Podczas spotkania partnerzy zakończyli WP2 i są teraz bardzo zaangażowani w rozwój pozostałych pakietów roboczych.

więcej...

EcoDigi spotkanie online

25 września konsorcjum projektu Eco-Digi - Tryb transformacji dla dorosłych: Ekologiczna i inkluzywna edukacja cyfrowa odbyło comiesięczne spotkanie online, aby omówić postęp prac nad projektem.

więcej...

RbtsInMath: drugie spotkanie partnerskie

W dniach 19-20 września w Sybinie w Rumunii konsorcjum projektu RbtsInMath odbyło kolejne spotkanie. Partnerów projektu z Polski, Włoch, Turcji i Łotwy gościł rumuński Lucian Blaga University of Sibiu.

więcej...

smartAInnovators spotkanie online

14 września partnerzy projektu smartAInnovators- Promoting AI-driven digital transformation and innovation in VET Schools for social change and better skills match with the labour market zorganizowali pierwsze spotkanie online po wakacyjnej przerwie. 

więcej...

Innosocial: ulotka projektu

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną projektu InnoSocial: Włączanie do głównego nurtu innowacji sprzyjających włączeniu społecznemu i przedsiębiorczości społecznej w szkolnictwie wyższym. 

więcej...

MOVE&ACT spotkanie online

8 września konsorcjum projektu Move&Act: Empower Youth through Entrepreneurial and Digital Skills odbyło kolejne spotkanie online, by podsumować prace zrealizowane przed przerwą wakacyjną oraz zaplanować kolejne zadania. Miło nam poinformować, że można już korzystać z platformy projektu oraz udostępnionych na niej zasobów, których stopniowo będzie przybywać, wraz z rozwojem projektu. 

więcej...

2 spotkanie partnerskie projektu Innosocial w Sofii

W dniach 7-8 września 2023 r. partnerzy InnoSocial:Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education spotkali się w Sofii w Bułgarii na drugim międzynarodowym spotkaniu projektowym, którego gospodarzem była firma Tetra Solutions Ltd. 

więcej...

AWARE spotkanie online

4 września konsorcjum projektu AWARE- Zwiększanie świadomości lękowej w szkolnictwie wyższym podczas (po) pandemii Covid-19 odbyło spotkanie online, na którym podsumowano dotychczas zrealizowane zadania oraz zaplanowano kroki do opracowania kolejnego rezultatu: Podręcznika podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego.

więcej...

PRO.D.I.G.Y spotkanie online

1 września partnerzy projektu PRODIGY- Promowanie włączenia osób niepełnosprawnych w reagowanie kryzysowe w środowisku pracy odbyli spotkanie online, by po wakacyjnej przerwie podsumować to, co zostało do tej pory zrealizowane oraz zaplanować najbliższe aktywności.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus