Projekty archiwalne

Innowacja w Zatrudnieniu (IFE)

Wielojęzyczne Rodziny: Wspieranie rodzin wielojęzycznych – lingwistycznego skarbu Europy

"Wielojęzyczne rodziny" to ważny projekt, którego celem jest zachowanie języków i kultur 47,3 milionów imigrantów żyjących w Unii Europejskiej (stanowią oni, wg badań Eurosat’u z 2010 r., 9,4% całej populacji) a także wielu rodzin i rodziców posługujących się więcej niż jednym językiem. Osoby te stanowią lingwistyczny skarbiec Europy, który powinien być chroniony jako element  rozwoju językowej i wielokulturowej różnorodności Europy.

więcej...

ICT GoGirls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

Projekt ICT GoGirls! to projekt edukacyjny finansowany przez Komisję Europejską, mających na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez ICT wśród uczennic szkół ponadpodstawowych. Naszym zamiarem jest pokazanie atrakcyjności i potencjału ICT jako narzędzia innowacji i rozwoju w większości sektorów gospodarki oraz zmniejszenia różnic płci w sektorze ICT, jako miejscu pracy.

więcej...

WITE – Kobiety w Edukacji Technicznej

Pomysł projektu pojawił się wraz ze świadomością, iż aby promować rozwój kraju i kompetencje jego obywateli, pojawia się potrzeba ponownego rozważenia społecznej wartości pracy w sektorze produkcyjnym i promocja technicznego oraz naukowego wykształcenia, które w ostatnich czasach straciło nieco na znaczeniu.

więcej...

Krok z domu na rynek pracy

Projekt Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji).

W każdym społeczeństwie jest wiele kobiet, które pomimo trudnej sytuacji finansowej nie ma możliwości wyjścia z domu, aby wykonywać pracę zarobkową.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus