Aktualności

BeAusome spotkanie online

10 lipca 2024 r. partnerzy projektu BeAusome zorganizowali ostatnie spotkanie online przed przerwą wakacyjną w celu omówienia postępów w realizacji rezultatów projektu.

więcej...

Move&Act spotkanie online

10 lipca 2024 r. partnerzy projektu MOVE & ACT spotkali się online przed przerwą wakacyjną, w celu omówienia postępów nad wykonanymi pracami i zaplanowaniem kolejnych kroków.

więcej...

InnoSocial spotkanie online

04 lipca konsorcjum projektu InnoSocial odbyło ostatnie spotkanie online przed przerwą wakacyjną w celu podsumowania dotychczas zrealizowanych prac oraz omówienia kolejnych kroków.

więcej...

RoboSTEAMkids spotkanie online

02 lipca partnerzy projektu roboSTEAMKids spotkali się na comiesięcznym spotkaniu online, aby omówić obecne aktywności w ramach rezultatów oraz zaplanowali kolejne działania.

więcej...

AWARE spotkanie online

28 czerwca 2024 r. konsorcjum AWARE odbyło kolejne spotkanie online w celu omówienia postępów nad wykonanymi pracami i zaplanowaniem kolejnych kroków.

więcej...

Czwarty Newsletter projektu BeAusome

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z czwartym Newsletterem projektu
BeAusome: Promowanie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz integracji poprzez włączenie nowoczesnych technologii do nauczania dzieci z autyzmem!

więcej...

Czwarty Newsletter smartAInnovators

Zapraszamy do zapoznania się z czwartym Newsletterem projektu smartAInnovators: Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji opartej na sztucznej inteligencji w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zmian społecznych i lepszego dopasowania umiejętności do rynku pracy. 

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus