Co nowego w projeckie BYOB?

Projekt BYOB osiągnął półmetek
Partnerzy projektu intensywnie pracują nad stworzeniem podręczników projektu, Pierwsze wersje są testowane podczas szkoleń pilotażowych w krajach partnerskich, m.in. w Bułgarii, Holandii i Hiszpanii.

więcej...

ZAPRASZAMY INFORMATYKÓW!

Drodzy Państwo,


Społeczna Akademia Nauk jest partnerem w projekcie CaMEO- Career Mobility of Europe’s Older Workforce. Improving and extending the employability of an ageing workforce in Europe. Wraz z parterami z Austrii, Szkocji, Litwy i Norwegii opracowaliśmy platformę CaMEO.


(http://www.c-ameo.eu/about).

więcej...

Newsletter nr 5 projektu LIST

Zapraszamy do lektury newslettera projektu LIST.

Newsletter podsumowuje m.in Konferencję w Glasgow, m.in przedstawia przemyślenia i wskazówki, jakie pojawiły się podczas paneli dyskusyjnych.

więcej...

Co nowego w Web2Jobs?

W dniu 16.11.2015 roku odbyło się spotkanie z trenerami pilotażu projektu. Podsumowano  doświadczenia zebrane podczas pracy ze słuchaczami pierwszego kursu. Dzięki tym doświadczeniom dokonujemy zmian, które pozwolą dopracować szczegóły kursu.

więcej...

FINALNA KONFERENCJA PROJEKTU TEMPUS PACT

Finalna Konferencja upowszechniająca projekt PAKT miała miejsce w Tbilisi (Gruzja), w dniach 29-30 października 2015.
Program obejmował prezentację projektu, sesję warsztatową i omawiającą rezultaty projektu.


Ponadto przeprowadzono panel Q & A (pytań i odpowiedzi), a także World Cafe na temat stylów uczenia się, gdzie uczestnicy, korzystając z własnych doświadczeń, podzielili się uwagami na temat rozwiązania problemów, na które menadżerowie projektów natknęli się w swojej pracy.


Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na stronie internetowej projektu PACT: http://www.tempuspact.eu

Polskie moduły projektu CoDec

Projekt unijny „CoDec: Kolonializm i dekolonializm a historie narodowe oraz pamięć polityczna z perspektywy europejskiej” to projekt, który był realizowany w ramach programu Comenius (Uczenie się przez Całe Życie),  a zakończył się 30 września 2015 r.

więcej...

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus