AWARE - Zwiększanie świadomości lękowej w szkolnictwie wyższym podczas (po) pandemii Covid-19

« wróć

Lęk i depresja to dwa najczęstsze powody, dla których studenci szukają usług związanych ze zdrowiem psychicznym. Podczas gdy częstość występowania wszystkich innych chorób psychicznych zgłaszanych przez studentów uczelni zmniejszyła się lub pozostała bez zmian, stany lękowe wykazały wzrost z roku na rok.

Osoby doświadczające chronicznego lęku często unikają miejsc i działań, które mogą wywołać te uczucia, co negatywnie wpływa na jakość ich życia. Często bagatelizują wpływ lęku na swoje codzienne życie lub po prostu mogą nie zdawać sobie sprawy, że mają do czynienia z potencjalnie poważnym zaburzeniem zdrowia psychicznego.

Pandemia COVID-19 i towarzyszące jej środki kontroli zakażeń wprowadziły znaczne zakłócenia w rutynie wielu studentów szkół wyższych na całym świecie. Pozbawiła ich również możliwości korzystania z usług doradztwa osobistego i wsparcia społecznego.

Literatura psychologiczna przewiduje wzrost zaburzeń związanych z lękiem, podczas stresujących okresów takich jak pandemie ze względu na powszechność związanego z nimi wzrostu stresu, lęku i depresji (Salari i in., 2020). Ponadto, osoby charakteryzujące się pierwotnym aktualnym zaburzeniem związanym z lękiem są bardziej dotknięte pandemią, w porównaniu z osobami dotkniętymi innymi zaburzeniami psychicznymi lub bez nich (Asmundson i in., 2020).

Cele

Ogólne:

Zwiększenie świadomości lęku/zdrowia psychicznego wśród pracowników i studentów instytucji HE.

Cele szczegółowe:

-Wyposażenie pracowników w potrzebne narzędzia, zasoby i wiedzę do rozpoznawania, zarządzania i wspierania studentów z lękiem.

-Rozwijanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z lękiem wśród studentów, przy jednoczesnym poszerzaniu kompetencji emocjonalnych i pozytywnego nastawienia.

-Pomaganie lękliwym studentom w instytucjach szkolnictwa wyższego poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności wśród reszty otoczenia.

Grupy docelowe

Naszymi głównymi grupami docelowymi są profesjonaliści pracujący jako pracownicy uczelni, studenci, praktycy w dziedzinie metod kreatywnych stosowanych w edukacji; badacze w dziedzinie edukacji, metod edukacyjnych opartych na kreatywności; organizacje działające w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Dodatkowo kierujemy nasze działania do: interesariuszy działających na poziomie politycznym, aby zachęcić do wdrażania programów mających na celu wspieranie rozwoju świadomości zdrowia psychicznego w programach uczelni; organizacji pozarządowych; przyczyniających się do rozwoju badań i polityki w zakresie świadomości zdrowia psychicznego; uniwersyteckich wydziałów nauk edukacyjnych, psychologii, socjologii, sztuki itp. publicznych i prywatnych organizacji badań społecznych działających w tych dziedzinach; think-thanków, czasopism naukowych w sektorze zawodów związanych z edukacją; także władz lokalnych, regionalnych i publicznych oraz mediów i prasy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Na poziomie UE naszymi grupami docelowymi będą głównie Sieci Europejskie działające w dziedzinach związanych z naszym projektem, które mogą mieć silny potencjał multiplikacji, ponieważ zrzeszają członków w całej Europie, ale mogą również pomóc we włączeniu wyników projektu do głównego nurtu polityki, ponieważ są często konsultowane przez Komisję Europejską.

Rezultaty

- Działania związane z budowaniem potencjału

- Podręcznik podnoszenia świadomości

- Łączenie i wymiana doświadczeń

Partnerzy
  • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK Polska - Koordynator
  • CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET Cypr
  • Spectrum Research Centre CLG Irlandia
  • UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO Hiszpania
  • KMOP – Education and Innovation Hub Grecja

Czas trwania: 

01/12/2022 - 30/11/2024

 

Informacji na temat projektu udziela:

Anna Bogacz - koordynator projektu w SAN (e-mail: abogacz@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus