PRO.D.I.G.Y - Promowanie włączenia osób niepełnosprawnych w reagowanie kryzysowe w środowisku pracy

« wróć

Wraz z szybkim postępem technologicznym, technologie wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) są coraz częściej adoptowane do rozwiązywania różnych wyzwań w zarządzaniu kryzysowym w środowiskach zabudowanych.

 

Nasze badania wykazały, że wykorzystanie i przyjęcie AR/VR w organizacyjnych planach reagowania kryzysowego dla osób niepełnosprawnych (pracowników lub gości) w koordynacji z respondentami byłoby bardzo ważnym krokiem naprzód w:

a) pomocy organizacjom w dostosowaniu się do (a) inicjatywy UE wyrażonej w "Unii Równości, strategii na rzecz praw osób niepełnosprawnych 2021-2030" (b) inicjatywy digitalizacji UE wspieranej w ostatnich latach

b) wspieraniu i zapewnianiu, że osoby niepełnosprawne będą skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych

c) wspieraniu i zapewnianiu, że zespoły pierwszych respondentów będą skutecznie pomagać osobom niepełnosprawnym w sytuacjach kryzysowych

d) pomocy w cyfryzacji procesu szkolenia i ćwiczeń z zakresu reagowania kryzysowego, który w zdecydowanej większości organizacji ma formę papierową

e) wykorzystaniu metodologii do całościowego podejścia do tematu.

Cele

Ogólnym celem projektu PRO.D.I.G.Y, który chcielibyśmy osiągnąć, jest promowanie wykorzystania i przyjęcia rozwiązań AR/VR, aby pomóc osobom niepełnosprawnym, pierwszym respondentom i firmom podczas sytuacji kryzysowych w miejscu pracy, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Szkolenie z zakresu gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych oferowałoby osobom i firmom sposoby na przygotowanie i ochronę podczas niespodziewanych sytuacji kryzysowych w miejscu pracy.

Grupy docelowe

Kluczowe grupy docelowe to:

 1. Osoby niepełnosprawne jako pracownicy lub jako goście MŚP i wszelkiego rodzaju organizacji.
 2. MŚP, organizacje wszelkiego rodzaju, które chcą
 • Wzmocnić swój profil społeczny i wspierać niepełnosprawnych pracowników, gości i klientów
 • Wzmocnić swoje plany reagowania w sytuacjach kryzysowych za pomocą najnowocześniejszych podejść
 • Zdigitalizować swoje szkolenia dla osób niepełnosprawnych, ale także dla własnych pracowników reagujących w sytuacjach kryzysowych

3. Zaangażowany personel w zarządzanie kryzysowe w MŚP i organizacjach wszelkiego rodzaju. Obejmuje to

 • kierowników i pracowników ds. zdrowia i bezpieczeństwa
 • pracowników ochrony
 • osoby udzielające pierwszej pomocy
Rezultaty

- Stworzenie ram metodycznych dla przygotowania miejsca pracy na wypadek sytuacji kryzysowej dla osób niepełnosprawnych

- Opracowanie narzędzia samooceny i interaktywnego pakietu szkoleniowego (z wykorzystaniem VR/AR)

- Zaprojektowanie i zaprogramowanie platformy szkoleniowej online

Partnerzy
 • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK Polska - Koordynator
 • Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME Polska
 • TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE Grecja
 • PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L. Włochy
 • E.G. EUGENE GLOBAL LTD Cypr
 • HANDY CLUB OSTRAVA ZAPSANY SPOLEK Czechy
 • REALISCAPE TYPORAMA MON. EPE Grecja
Materiały promocyjne
Strona internetowa projektu 

www.prodigy-project.eu 

Media Społecznościowe

 

Czas trwania: 

01/12/2022 - 30/11/2024

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus