MOVE & ACT - Wspieranie rozwoju młodzieży poprzez przedsiębiorczość i umiejętności cyfrowe

« wróć

W czasie pandemii, społeczne oddalenie i izolacja, które miały miejsce w dwóch ostatnich latach z jej powodu, ujawniły ogromne zapotrzebowanie młodych ludzi na utrzymywanie kontaktu z innymi rówieśnikami, na interakcję, na rozwijanie umiejętności zawodowych, kreatywności i wyobraźni. Młodzi ludzie w wielu krajach byli zamknięci w swoich domach i dla wielu z nich technologie cyfrowe i sztuka były jedynym sposobem ekspresji i połączenia ze światem zewnętrznym.

Poza ogólną populacją młodzieży wielu młodych ludzi na całym świecie utrzymuje się z sektora kultury i sektora kreatywnego. Jednak często niepewny charakter ich pracy sprawił, że artyści i osoby zawodowo związane z kulturą są szczególnie narażeni na wstrząsy gospodarcze, które wywołała pandemia. Zaczęło pojawiać się zapotrzebowanie na nowe przedsięwzięcia przedsiębiorcze.

Cele
 1. Rozwój umiejętności artystycznych i cyfrowych dla marginalizowanej młodzieży. Umiejętności artystyczne będą koncentrować się na dziedzinie Sztuk Wizualnych, a umiejętności cyfrowe będą koncentrować się na innowacyjnych nowych technologiach, które mogą być używane w połączeniu z działalnością artystyczną, taką jak projektowanie 3D, drukowanie i skanowanie. 
 2. Stworzenie sieci młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym dostarczającej narzędzi przedsiębiorczości, rozwijającej poczucie przynależności i samooceny, wspólne zainteresowanie sztukami wizualnymi, a wreszcie wzmacniającej ich integracyjną i przedsiębiorczą perspektywę. 
 3. Danie możliwość młodym marginalizowanym ludziom do podniesienia głosu o ich osobistych lub ich społeczności wyzwania. Zostanie to osiągnięte poprzez organizację konkursu i wystawy Online PhotoVoice, która pozwoli na dzielenie się tymi wyzwaniami z publicznością i zwiększenie kreatywności, ekspresji kulturalnej i możliwości zatrudnienia młodych ludzi, którzy zostali zdeprymowani z powodu ich marginalizowanego pochodzenia i ograniczeń Covid19. Skupić się na tematach, które podkreślają wyzwania, przed którymi stoją. 
Grupy docelowe
 • Młodzi, którzy są bezrobotni, nie uczą się, ani nie szkolą zawodowo (NEET - z ang. Not in Education, Employment or Training)
 • Młodzi ludzie z niepełnosprawnością
 • Młodzi migranci
 • Młodzi ludzie związani ze sztuką, profesjonaliści lub amatorzy.
Rezultaty
 • MOVE & ACT Program szkoleniowy
 • MOVE & ACT Digital Hub
 • MOVE & ACT Konkurs i wystawa online PhotoVoice
 • Wydarzenia upowszechniające z wystawą PhotoVoice
Partnerzy
 • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK Polska - Koordynator
 • e-Nable Grecja
 • Associazione Ergon a favore dei Sordi Włochy
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej Polska
 • Associacio Programes Educatius Open Europe Hiszpania
 • MyArtist Koin.S.Ep. Grecja
 • Asociacija "Socialinis hubas" Litwa
Materiały promocyjne

Czas trwania: 

01/09/2022 - 28/02/2025

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus