HOLD ON- Wspieranie dostępu młodzieży do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

« wróć

Badania wykazują, że prawie 2/3 młodych ludzi w Europie cierpi na depresję i stany lękowe, przy czym osoby ze społeczności zagrożonych wykluczeniem są bardziej na nie narażone. Pandemia Covid-19 miała również poważny wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Pogorszenie stanu zdrowia psychicznego można przypisać szeroko zakrojonemu wpływowi zamykania placówek edukacyjnych, jakości edukacji zdalnej i kryzysowi na rynku pracy, który dotyka młodych ludzi. Młodzież borykająca się z trudnościami, w tym z problemami zdrowia psychicznego, jest generalnie mniej aktywna i ma mniejsze zaufanie do instytucji. Celem projektu Hold On jest zwiększenie dostępu młodych ludzi do usług wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i ich proaktywne zaangażowanie w poprawę sytuacji w tym zakresie.

Cele

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie dostępu młodych ludzi do usług wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i ich proaktywnego zaangażowania w poprawę sytuacji w tym zakresie.

Cele szczegółowe:

  • Wzmocnienie i zachęcenie młodych ludzi do wspierania innych w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi ze zdrowiem psychicznym poprzez ustanowienie nieformalnych usług wsparcia rówieśniczego
  • Wyposażenie profesjonalistów pracujących z młodzieżą w niezbędną wiedzę i umiejętności w celu stworzenia środowiska wspierającego świadczenie nieformalnych usług w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży.
  • Promowanie wymiany dobrych praktyk w zakresie usług wsparcia zdrowia psychicznego młodzieży i wspieranie wprowadzania lepszego i holistycznego podejścia do potrzeb młodych ludzi w zakresie zdrowia psychicznego.
  • Podnoszenie świadomości na temat zdrowia psychicznego młodzieży i znaczenia reakcji społeczności.
Grupy docelowe

Projekt skierowany jest głównie do młodzieży w wieku 14-29 lat, a także do profesjonalistów pracujących z młodzieżą w podmiotach pozamedycznych, w tym w organizacjach młodzieżowych, placówkach oświatowych, urzędach pracy, ośrodkach sportowych i domach kultury.

Rezultaty
Partnerzy
  • AFEJI HAUTS-DEFRANCE- Koordynator (Francja)
  • KMOP – Education and Innovation Hub (Grecja)
  • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr)
  • BASHKIA SHKODER (Albania)
  • Społeczna Akademia Nauk (Polska)
  • Family and Childcare Center Skopie (Macedonia)
Materiały promocyjne

Czas trwania: 

 01/02/2023 - 31/01/2025

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus