e-Teach - Podnoszenie kwalifikacji w zakresie pedagogiki cyfrowej dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli

« wróć

Mimo że w technologiach edukacyjnych nastąpiły szybkie zmiany technologiczne, nie osiągnięto wystarczającego sukcesu w pedagogice cyfrowej. Ponieważ nawet gdyby zastosowanie technologii w edukacji zakończyło się sukcesem, nie udałoby się przekształcić tradycyjnego podejścia pedagogicznego w środowisko cyfrowe, dlatego konieczne jest przeniesienie tradycyjnych praktyk pedagogicznych na grunt pedagogiki cyfrowej. Pojawiły się nowe "pedagogiki cyfrowe", które przesunęły punkt ciężkości nauczania z fizycznej (analogowej) interakcji twarzą w twarz w kierunku interaktywnej pedagogiki internetowej, konstruktywistycznej, która może być prowadzona zarówno przez ucznia, jak i nauczyciela. Pedagogika cyfrowa to nie tylko technologia, ale także sposób, w jaki chcemy nauczać, a także sposób, w jaki uczniowie chcą się uczyć, ułatwiany przez technologię. W związku z tym potrzebny jest program nauczania dla przyszłych nauczycieli na wydziałach pedagogicznych, który zaspokoi potrzeby przyszłych nauczycieli w zakresie pedagogiki cyfrowej i skupi się na stosowaniu i doborze odpowiednich metod i technik nauczania. Gwałtowny rozwój nauki i techniki znalazł swoje odzwierciedlenie w technologii edukacyjnej i zapoczątkował środowisko edukacji wspieranej technologią. Od czasu do czasu do centrum wprowadzano technologię i zaczęto organizować szkolenia skoncentrowane na technologii, a nie wspierane technologią. Nauczyciele i kandydaci na nauczycieli zaczęli brać udział w szkoleniach dotyczących rozwoju umiejętności informatycznych. W ostatnich latach rozpowszechniło się nauczanie na odległość i odwrócona edukacja. Ze względu na pandemię COVID-19 edukacja na odległość i odwrócone nauczanie zaczęły być stosowane w całym systemie, stając się raczej koniecznością niż wyborem. Obecnie kształcenie na odległość i odwrócone uczenie się stały się częścią systemów edukacyjnych. Ich znaczenie i powszechność stosowania będą rosły z dnia na dzień. Tutaj uniwersytety nie radziły sobie z przeniesieniem pedagogiki nauczania twarzą w twarz do kształcenia na odległość. Innymi słowy, klasyczne praktyki pedagologiczne nie nadążają za postępem technologii edukacyjnych. Metody i techniki pedagogiki stosowane w środowisku klasowym nie zostały przeniesione do środowiska cyfrowego.

Cele

- Przekształcenie metod i technik pedagogicznych w metody i techniki pedagogiki cyfrowej

- Przekształcenie tradycyjnych praktyk pedagogicznych w pedagogikę cyfrową w celu skutecznej realizacji procesów uczenia się i nauczania studentów w środowisku cyfrowym

- Zapewnienie cyfrowego przewodnika do wdrażania pedagogiki cyfrowej w edukacji online.

- Szkolenie nauczycieli i przyszłych nauczycieli w zakresie stosowania pedagogiki cyfrowej w aplikacjach do nauki cyfrowej i innowacyjnym nauczaniu (np. odwrócone nauczanie).

- Wzmocnienie potencjału przyszłych nauczycieli na wydziałach pedagogicznych i umożliwienie im doskonalenia się w nauczaniu i uczeniu się.

- Promowanie pedagogiki cyfrowej w celu poprawy umiejętności poznawczych i cyfrowych przyszłych nauczycieli na wydziałach edukacji.

Grupy docelowe

Grupami docelowymi projektu są studenci studiów licencjackich na wydziałach pedagogicznych, członkowie wydziałów nauk pedagogicznych, nauczyciele, instytucje edukacyjne i zainteresowane strony w krajach partnerskich, w szczególności studenci, z którymi projekt był realizowany.

Rezultaty Projektu

1.Dokument zawierający wiedzę na temat podnoszenia kwalifikacji w zakresie pedagogiki cyfrowej dla nauczycieli oraz modułowy program kursu z zakresu pedagogiki cyfrowej.

2.Scenariuszowy przewodnik dla nauczycieli z zakresu pedagogiki cyfrowej dotyczący procesu uczenia się i nauczania.

Partnerzy
  • VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL - Belgia - Koordynator
  • HELSINGIN YLIOPISTO - Finlandia
  • CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI - Turcja
  • SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK - Polska
  • UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU - Rumunia
  • VIESOJI ISTAIGA BALTIJOS EDUKACINIU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS - Litwa

Czas trwania: 

28.02.2022 – 27.02.2024

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus