3D4DEAF - Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji społecznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz lepszego dostępu uczniów niesłyszących do rynku pracy

« wróć

Inspiracją dla tego projektu była nagląca potrzeba zapewnienia programów szkoleniowych dla uczniów niesłyszących i niedosłyszących, ponieważ brak usług i programów dostępnych dla osób niesłyszących lub niedosłyszących dotyczących integracji na zdigitalizowanym rynku pracy jest niezwykle ograniczony w całym regionie. W unijnej Strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2021-2030 zaproponowano opracowanie integracyjnych, dostępnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności w zakresie "likwidowania luk w umiejętnościach, zwłaszcza cyfrowych, często we współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi na rzecz włączenia do rynku pracy". Z zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego wynika, że kluczowym priorytetem jest opracowanie programów, które będą sprzyjać włączeniu społecznemu i będą dostępne dla grup w trudnej sytuacji, a jednocześnie będą sprzyjać rozwijaniu umiejętności technicznych i cyfrowych u osób prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w celu osiągnięcia transformacji rynku cyfrowego.

Cele

Projekt 3D4DEAF ma na celu zebranie międzynarodowego zespołu ekspertów w celu zaprojektowania, wyprodukowania i pilotażowego przetestowania ZESTAWU NARZĘDZI, aby umożliwić trenerom VET promowanie technologii 3D i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej (SE) wśród uczniów z upośledzeniem słuchu.

Główne cele to:

- Zapewnienie zarządzania projektem przez cały okres realizacji w celu dostosowania do wymogów programu ERASMUS+ i skutecznego spełnienia wymogów finansowych, zarządzania i koordynacji jakości.

- Wprowadzenie możliwości uczenia się pozaformalnego w formie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z planem działań cyfrowych na 2018 r., aby zapewnić nauczycielom i uczniom kształcenia i szkolenia zawodowego kompleksowy pakiet szkoleniowy oparty na rzeczywistych potrzebach poprzez utworzenie HUBÓW 3D4DEAF@SOCIAL

- Zidentyfikować i wyposażyć osoby z umiejętnościami SE, aby przekształcić potrzeby społeczne w plany przedsiębiorcze

- Otworzyć nowe ścieżki kariery dla uczniów jako przedsiębiorców cyfrowych i nowych twórców cyfrowych i liderów, którzy rozwiązują problemy społeczne i środowiskowe poprzez rozwój solidnych narzędzi innowacyjnych

Grupy docelowe

Bezpośrednie:

-trenerzy/nauczyciele VET (głównie z dziedzin związanych z informatyką, projektowaniem/technologią lub inżynierią, biznesem itp.) uczestników szkoleń z głuchotą lub uszkodzeniem słuchu, tłumacze, liderzy edukacyjni, których profile zostaną wzmocnione o nowe kompetencje związane z technologiami 3D, projektowaniem, modelowaniem i drukowaniem oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości społecznej

Pośrednie:

-Uczniowie szkół VET uczęszczający do szkół VET w wieku 15-21 lat z zaburzeniami słuchu/głuchotą i dużym naciskiem na dziewczęta (wstępne lub kontynuowane w zależności od systemu edukacyjnego każdego kraju)

-Społeczność w ogóle: Podmioty rynku pracy, takie jak głusi lub/i przedsiębiorcy społeczni, przedsiębiorstwa społeczne, edukatorzy VET, eksperci biznesowi w zakresie 3D i Przemysłu 4.0, doradcy zawodowi, tłumacze języka migowego, Rodzice, społeczność, rady, szkoły VET, decydenci, władze lokalne, organizacje pozarządowe, które zostaną zaproszone do tworzenia synergii i partnerstwa ze szkołą VET.

Rezultaty

- EUROPEJSKI RAPORT MONITORINGOWY & PODWÓJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3D4DEAF: WPROWADZANIE TECHNOLOGII 3D DO NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ DLA ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI

- PLATFORMA OPARTA NA KLUCZU I APLIKACJA MOBILNA: e-UCZENIE, e-ASEA, e-KOMUNIKACJA I SIECI PRZEDSIĘBIORCÓW 3D4DEAF

- GRA W RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ DO ZAKŁADANIA FIRMY SPOŁECZNEJ, MOBILNOŚCI SZKOLENIOWEJ I PROJEKTOWANIA KOŃCOWEGO

Partnerzy
  • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK Polska - Koordynator
  • Fondazione Istituto dei Sordi di Torino Włochy
  • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd Cypr
  • Public Vocational Training Institute for Students with Sensory Disabilities (visual/ hearing disorders) Grecja
  • Stowarzyszenie Rozwoju "Pitagoras" Polska
  • European Digital Learning Network Włochy
  • AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA Grecja
  • Instituto Hispano Americano de la Palabra Hiszpania

Czas trwania: 

01/11/2022 - 30/04/2025

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus