Przewodnik po najlepszych praktykach na integrację uchodźców i migrantów

« wróć

Przewodnik po najlepszych europejskich praktykach wspierających integrację uchodźców i migrantów powstał jako wynik współpracy 8 organizacji w ramach projektu Erasmus+ pt. "Strategie dla uchodźców". 

Kraje zaangażowane we wspomniany projekt to Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja, Polska i Rumunia. Każda z organizacji z wymienionych krajów odbywała liczne spotkania w ciągu ostatnich dwóch lat, dzieląc się informacjami, biorąc udział w szkoleniach i generując pomysły na to, w jaki sposób udzielić wsparcia uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl w osiedleniu się i rozpoczęciu nowego życia. Za pomocą tego przewodnika, chcemy podzielić się istotą naszych poszukiwań – czyli, by promować najlepsze i sprawdzone sposoby pomocy uchodźcom, nie tylko w Europie, ale w każdym kraju na świecie.

Przewodnik zawiera najlepsze praktyki z krajów organizacji partnerskich i wymaga wielu wysiłków, koordynacji i pracy zespołowej, a głównymi celami są:

  • pomoc dostawcom usług społecznych i organizacjom współpracującym z migrantami w zwiększeniu ich działań związanych z integracją migrantów.
  • wsparcie szkoleń i rozwoju umiejętności, aby umożliwić większej liczbie praktyków poprawę ich zdolności do budowania potencjału w zakresie różnorodności i zarządzania tożsamością.
  • zwiększenie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz integracji społecznej i kulturowej.

Więcej informacji na stronie projektu: http://strategiesforrefugees.com/


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus