VR4Gifted:Integracja uczenia się przez doświadczenie z wirtualną rzeczywistością w edukacji uczniów uzdolnionych.

« wróć

Graficzny charakter technologii VR w połączeniu z odkrywczym podejściem, fizyczną interakcją i intuicyjnym interfejsem sprawia, że VR jest idealnym narzędziem do dostarczania informacji klasom o różnych umiejętnościach poprzez przenoszenie prawdziwych sytuacji życiowych (metod / strategii / terapii itd.) do środowiska uczenia się.

 

Partnerstwo projektu opracuje nowy program nauczania i wirtualne zasoby, które będą wykorzystywane w nauczaniu na  uczelniach wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej utalentowane dzieci.
Partnerzy projektu rozwiną, wdrożą i przetestują skuteczności podejścia opartego na doświadczeniu empirycznym wspieranego zasobami VR w celu promowania umiejętności nauczania uczniów szkół podstawowych uczących się w szkołach integrujących uzdolnione dzieci.

 

 

Świetni nauczyciele to profesjonaliści, którzy są doskonale przygotowani, aby umożliwić studentom osiągnięcie większego sukcesu. Chociaż ważne jest, aby zaspokoić potrzeby dzieci, które pozostają w tyle, niezwykle ważne jest również wspieranie dzieci uzdolnionych, aby osiągnęły swój pełny potencjał, a także rozwijały się jako osoby, które mają zdrowe relacje z innymi . Jak wiadomo, utalentowane dzieci są objęte edukacją specjalną ze względu na ich cechy wyróżniające w porównaniu do ich rówieśników.

Cele projektu

Cel tego projektu został określony jako budowanie potencjału przyszłych nauczycieli szkół podstawowych poprzez wyposażenie ich w strategie zarządzania klasami dla utalentowanych dzieci w klasach integracyjnych poprzez rozwijanie zasobów VR i wykorzystywanie ich w celu wzmocnienia empirycznych procesów uczenia się podczas zajęć na uczelniach wyższych.

 

 

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu będzie 25 studentów pedagogiki w każdej uczelni partnerskiej, w sumie 100 studentów. Będą oni zaangażowani w praktykę projektu i również będą uczestniczyć w szkoleniach.

Rezultaty

Przede wszystkim przyszli nauczyciele będą zaangażowani w praktykę projektu. Nauczą się skutecznych strategii zarządzania klasami dla uzdolnionych i utalentowanych dzieci. Ucząc się, będą bardziej intensywnie doświadczać najbardziej prawdopodobnych sytuacji w środowisku klasowym dzięki zasobom VR, co ułatwi im uzyskanie lepszego wglądu w praktykę nauczania.

 

Rezultat 1: Program szkoleniowy "Zarządzanie zajęciami i strategie nauczania dla uzdolnionych dzieci na zajęciach integracyjnych"

Rezultat 2: Materiały szkoleniowe z wykorzystaniem techniki VR

 

Wyniki projektu zostaną opracowane w celu zapewnienia, że studenci pedagogiki, którzy są przyszłymi nauczycielami w szkołach podstawowych, zdobędą kompetencje w swoich dziedzinach, jak w następujących:
- jak wzbogacić program nauczania, aby zaspokoić potrzeby utalentowanych dzieci
- jak włączyć artystyczną praktykę edukacyjną, taką jak korzystanie z gier edukacyjnych, obrazów, rysunków, teatru, literatury i innych praktyk rozwijających wyobraźnię, fantazję i kreatywność utalentowanych uczniów
- jak motywować uzdolnionych uczniów
- jak zaangażować utalentowane dzieci w środowisko uczenia się podczas ćwiczeń powtórzeniowych, których potrzebują niektórzy uczniowie
- jak rozwijać umiejętności społeczne

Partnerzy projektu
  • CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI, Turcja
  • UCAM: FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO, Hiszpania
  • UNIVERSITY OF MACEDONIA, Grecja
  • APEC Egitim Danismanlik Ltd., Turcja
  • Nara Egitim Teknolojileri AS, Turcja
  • Społeczna Akademia Nauk, Polska

 Czas trwania:

01/09/2018 -31/08/2020

 

 

 

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus