SOSACT - STANDARYZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU STEM I KODOWANIA

« wróć

W Planie Strategicznym Ministerstwa Edukacji Narodowej na lata 2015-2019 zostały wyznaczone cele wzmocnienia STEM. W raporcie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (2016), stwierdza się, że nie wystarczy zwiększyć umiejętności w zakresie edukacji STEM poprzez szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, które będą prowadzone przez nauczycieli i edukację uniwersytetów dla nauczycieli na wydziałach szkoleń zawodowych, które będą prowadzone przez uniwersytety. Również w wyniku badania przeprowadzonego z 42 207 nauczycielami w celu analizy potrzeb projektu przez Dyrekcję Generalną ds. Innowacji i Technologii Edukacyjnych w 2017 r. wykazano, że 86% nauczycieli chce realizować praktyki z wykorzystaniem działań projektowych opartych na STEM; 81,3% nauczycieli stwierdziło, że mogą uczyć w łatwiejszy i bardziej zabawny sposób dzięki działaniom STEM. Jednakże tylko 2,7% nauczycieli stwierdziło, że mogliby uczestniczyć w krajowych lub międzynarodowych działaniach edukacyjnych STEM.

 

Podejście STEM ma na celu umożliwienie uczniom podejścia do problemów z interdyscyplinarnym spojrzeniem oraz zdobycie umiejętności i wiedzy przy zastosowaniu holistycznego podejścia edukacyjnego. Dlatego bardzo ważne jest, aby określić kursy, które mają być zintegrowane z innymi kursami i zaprojektować zintegrowane zajęcia, tak aby edukacja STEM mogła być zintegrowana z różnymi kursami.

Cele

W ramach niniejszego projektu planowane jest przygotowanie innowacyjnych programów edukacyjnych w celu ujednolicenia praktyk STEM i Kodowania, które obecnie różnią się w zależności od regionu. Programy te będą określać treść, czas trwania, uczestników i działania w ramach szkoleń. Dlatego też celem jest obserwacja dobrych praktyk STEM-Coding w Europie i otrzymanie szkoleń od European Schoolnet, która jest wiodącą organizacją w STEM i Kodowaniu. Po zorganizowaniu i odebraniu tych szkoleń, wszyscy partnerzy przygotują programy szkoleniowe dla trenerów STEM i Kodowania, które zostaną wdrożone w całym kraju. W międzyczasie, celem jest przygotowanie wytycznych, które będą wykorzystywane podczas tego procesu oraz opracowanie planów kursów i zajęć STEM i Kodowania. 

Rezultaty Intelektualne

IO1 - Zajęcia STEM

IO2 - Zajęcia z kodowania

IO3 - Wytyczne dla trenerów STEM

IO4 - Wytyczne dla trenerów kodowania

IO5 - Skala oceny szkoleń STEM

IO6 - Skala oceny szkoleń z kodowania 

IO7 - Treści merytoryczne STEM

IO8 - Treści szkoleń z kodowania

IO9 - Program szkolenia STEM

IO10 - Program szkolenia z kodowania 

Grupy docelowe

1- Nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia na temat wykorzystania technologii w edukacji,
2- Nauczyciele doświadczeni w szkoleniu dorosłych,
3- Nauczyciele, którzy uczestniczyli w projektach krajowych i międzynarodowych,
4- Preferowani nauczyciele, którzy planują i organizują zajęcia z zakresu STEM i Kodowania,
5- Praca w Centrum STEM, Pracowni Kodowania, Pracowni STEM, itp. utworzonych w danym województwie,
6. Nauczyciele posiadający wysokie umiejętności koordynacyjne

Partnerzy
  • MILLI EGITIM BAKANLIGI Turcja - Koordynator
  • EUN PARTNERSHIP AISBL Belgia
  • GAZI UNIVERSITESI Turcja
  • UNIVERSITAT DE BARCELONA Hiszpania
  • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK Polska

Czas trwania:

03-09-2018 - 02-09-2020

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus