Search&Rescue - Nowoczesne technologie wczesnej lokalizacji uwięzionych ofiar pod zniszczonymi konstrukcjami i zaawansowane materiały eksploatacyjne do oceny ryzyka i bezpieczeństwa pierwszej reakcji w operacjach SAR

« wróć

Zarówno katastrofy spowodowane przez człowieka, jak i klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi i ataki terrorystyczne, mogą prowadzić do uwięzienia ludzi pod gruzami i zniszczonymi konstrukcjami. W tych krytycznych sytuacjach kluczowa jest szybka i skuteczna reakcja, która może zapobiec lub znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia ofiar. Dlatego właśnie osoby udzielające pierwszej pomocy i zespoły ratownicze muszą być wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia i specjalistyczne oprzyrządowanie w celu zwiększenia ich możliwości, a mianowicie w zakresie dokładności, szybkiej lokalizacji i ograniczenia liczby fałszywych alarmów.

 

Projekt S&R zaprojektuje, wdroży i przetestuje w ramach serii dużych scenariuszy pilotażowych wysoce interoperacyjną otwartą platformę architektoniczną dla pierwszych respondentów, która usprawni proces podejmowania decyzji i zapewni dynamiczny, wspólny obraz operacyjny kryzysu. Platforma S&R pozwoli na łatwe włączenie rozwiązań oraz sprzętu nowej generacji i może zostać podzielona na następujące kategorie: 

 

 • Systemy i narzędzia gromadzenia sprzętu Front-End, które opierają się głównie na technologiach stosowanych w scenariuszach kryzysowych w celu uzyskania istotnych i sensownych informacji w czasie rzeczywistym (np. czujniki, drony, roboty ratownicze, inteligentne okulary, inteligentne mundury, urządzenia pierwszej pomocy dla dzieci charakteryzujące się wykorzystaniem innowacyjnych materiałów tekstylnych, urządzenia pierwszej pomocy, maski).
 • Systemy syntezy danych i mediacji, które połączą informacje pochodzące z tych niejednorodnych źródeł i zapewnią bardziej szczegółową i dokładną znajomość kontekstu sytuacyjnego dla podmiotów decyzyjnych i centrów dowodzenia.
 • Aplikacje, usługi i portale typu Back-End, które zapewnią zainteresowanym stronom znajdującym się w sytuacji kryzysowej możliwości wsparcia decyzji. Platforma będzie wyposażona w niejednorodne autonomiczne zasoby i czujniki, które zapewniają różne źródła danych, wewnętrzne pozycjonowanie i rozszerzanie komunikacji w sposób efektywny poprzez zastosowanie rojowych zachowań.
Cele

W ramach projektu Search&Rescue opracowana, wdrożona i przetestowana zostanie, poprzez serię zakrojonych na szeroką skalę scenariuszy pilotażowych, wysoce interoperacyjna, modułowa platforma o otwartej architekturze dla służb szybkiego reagowania, wykorzystująca wiedzę specjalistyczną i infrastrukturę technologiczną z projektów COncORDE i IMPRESS realizowanych w ramach 7PR. Model zarządzania S&R zostanie zaprojektowany tak, aby działał bardziej efektywnie, a jego struktura architektoniczna pozwoli na łatwe włączenie rozwiązań badawczo-rozwojowych i COTS następnej generacji, które zostaną ewentualnie przyjęte w przyszłych systemach zarządzania kryzysowego. Model ten będzie również wspierał ujednoliconą wizję roli UE i zapewni wspólne ramy oceny potrzeb i zintegrowanych reakcji. Ramy te umożliwią podejście wspierające, wykorzystujące szerszy zakres funkcji wspomagających podejmowanie decyzji i systemów monitorowania, a także zapewnią osobom odpowiedzialnym za pierwsze reagowanie skuteczną i jednolitą wizję dynamicznych zmian zachodzących w czasie trwania zdarzenia oraz możliwości i zasobów obecnie wykorzystywanych w terenie.

Work packages

WP1 - Wymogi dla pierwszych respondentów i model zarządzania

WP2 - Społeczne aspekty S&R

WP3 - Świadomość sytuacji

WP4 - Agregacja danych, analiza i wspomaganie decyzji

WP5 - Projektowanie i wdrażanie specjalistycznego sprzętu dla osób udzielających pierwszej pomocy

WP6 - Projektowanie i rozwój komponentów ICT dla S&R

WP7 - Projektowanie, rozwój i integracja usług platformy S&R

WP8 - Walidacja i demonstracja systemu S&R

WP9 - Upowszechnianie, komunikacja i eksploatacja

WP10 - Koordynacja projektu i zapewnienie jakości

WP11 - Wymagania etyczne

Partnerzy

Konsorcjum Search& Rescue składa się z dwudziestu ośmiu partnerów z dwunastu krajów europejskich. Zaangażowani w projekt interesariusze i użytkownicy końcowi łączą wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i zdolności innowacyjnych z różnych organizacji praktycznych, społeczeństwa obywatelskiego, uniwersytetów i ośrodków badawczych, a także organizacji przemysłowych i MŚP. Baza zasobów konsorcjum w zakresie kompetencji technicznych, personalnych i naukowych będzie kluczowa dla realizacji celów i ambicji projektu S&R.

 • NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (NTUA) Co-ordinator   Grecja
 • AIDEAS OÜ (AIDEAS)     Estonia
 • SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L (SIMAVI)      Rumunia
 • MAGGIOLI SPA (MAG) Włochy
 • KONNEKT-ABLE TECHNOLOGIES LIMITED (KT)   Irlandia
 • THALES ITAIA Italia SPA (THALIT)             Włochy
 • ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL (ATOS)    Hiszpania
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH) Grecja
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLAIRI (UNICA)               Włochy
 • UKEMED GLOBAL LTD (UGL)      Cypr
 • PUBLIC SAFETY COMMUNICATION EUROPE FORUM AISBL (PSCE)          Belgia
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (UNIFI)    Włochy
 • DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUR KUNSTLICHE INTELLIGENZ (DFKI)      Niemcy
 • UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC)       Włochy
 • VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL    Belgia
 • SYNYO GmbH (SYNYO) Austria
 • UNIVERSITEIT HASSELT (UHASSELT)       Belgia
 • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (SAN)    Polska
 • GIOUMPITEK MELETI SCHEDIASMOS YLOPOIISI KAI POLISI ERGON PLIROFORIKIS ETAIREIA PERIORISMENIS EFTHYNIS (UBITECH)          Grecja

Search and Rescue użytkownicy końcowi

 • ELLINIKI OMADA DIASOSIS SOMATEIO (HRT)    Grecja
 • ENOSI PTYCHIOYCHON AXIOMATIKON YPAXIOOMATIKON PYROSVESTIR OY SOMATEIO (EPAYPS)        Grecja
 • JOHANNITER-UNFALL-HILFE EV (JOHAN)            Niemcy
 • JOHANNITER OSTERREICH AUSBLIDUNG UND FORSCHUNG GEMEINNUTZIGE GMBH (JOAFG)                Austria
 • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE             Włochy
 • POMPIERS DE L’URGENCE INTERNATIONALE (PUI)         Francja
 • ASOCIATA CLUSTERUL ROAMN RENTRU PROTECTIE SI ECOLOGIE IN DOMENIUL MATERIALELOR CHIMICE, BIOLOGICE, RADIOLOGICE/NUCLEARE SI EXPLOZIVE (PROECO)         Rumunia
 • SERVICIO MADRILENO DE SALUD (SERMAS)      Hiszpania
 • FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOSANITARIA DE ATENCIÓN PRIMARIA (FIIBAP)          Hiszpania
 • ESCUELA ESPANOLA DE SALVAMENTO Y DETECCION CON PERROS (ESDP)          Hiszpania

Społeczna Akademia Nauk jest odpowiedzialna za opracowanie metodologii oraz przeprowadzenie badań w komponencie naukowym na temat: Role of Civil Society Involvement in Crisis Management.

 

Kierownikiem zespołu badawczego SAN w projekcie jest prof. Łukasz Sułkowski.
Ekspertami merytorycznymi są dr Katarzyna Wodniak, dr Waleed Serhan.
Koordynatorem projektu jest mgr Aleksandra Zając.

 

 

Bądź na bieżąco i śledź rozwój tego projektu!

www.search-and-rescue.eu

Twitter: @search_and_rescue

 

 

Ten projekt został sfinansowany z unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 882897.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus