Rozwój edukacji przedsiębiorczej - nauczanie poprzez model prowizyjny

« wróć

Studenci często wydają się być nieprzygotowani do wejścia na rynek pracy. Firmy oferujące staże i praktyki w szkołach narzekają na niski poziom motywacji, dojrzałości i umiejętności społecznych wśród uczniów. W projekcie zostanie wykorzystana metoda nauczania zwana „modelem prowizji”. Polega ona na tym, że studenci dostają „zlecenie”, które mogliby otrzymać w prawdziwym życiu - czy to od firmy, organizacji charytatywnej czy innej organizacji społecznościowej. Mogą zostać poproszeni o zaprojektowanie nowego produktu, stworzenie strony internetowej, przeprowadzenie badań rynku itp. Poprzez różne działania i zadania uczniowie rozwiązują te same problemy i podejmują wyzwania, z którymi profesjonaliści spotykają się w swojej pracy. Nacisk kładziony jest na rozwiązywanie problemów, zachęcanie młodych ludzi do bycia aktywnymi uczniami. Powyższe działania budują ich pewność siebie, poczucie własnej wartości, a także motywację i niezależność.

Główne cele:

Projekt ma na celu promowanie edukacji przedsiębiorczej oraz zaradzenie dysproporcjom  dotykających uczniów ze środowisk wykluczonych w zakresie efektów uczenia się oraz braku osiągania podstawowych umiejętności.

Głównymi celami projektu są:

  • zaspokajanie różnych potrzeb edukacyjnych oraz zwiększanie integracji młodych ludzi z różnych środowisk społecznych i kulturowych
  • zajmowanie się różnicami w efektach uczenia się w zakresie podstawowych umiejętności - w tym kompetencji językowych
  • opracowanie metody nauczania przygotowującej młodych ludzi do wejścia na rynek pracy
Grupy docelowe:

Grupami docelowymi projektu są:

- studenci ze środowisk wykluczonych

- grupy uchodźców i migrantów

- studenci z trudnościami w nauce

Rezultaty Intelektualne:

IO1 – Projekty wideo

IO2 – Wskazówki dotyczące nauczania i schematy pracy

IO3 – Strona internetowa

Partnerzy:
  • Midland Actors Theatre (Wielka Brytania) – koordynator projektu
  • Woodrow First School (Wielka Brytania)
  • PPIISD - Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti (Portugalia)
  • PAGEVMTAL (Turcja)
  • Mittelschule Augsburg-Herrenbach (Niemcy)
  • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Polska)

Czas trwania:

14-10-2019 - 13-10-2021

 

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus