ROBOTICS4DEAF: Robotyka poprzez język migowy: zapewnienie dostępu i zaangażowanie w świat kodowania i robotyki uczniów z niepełnosprawnością słuchową lub z uszkodzeniem słuchu

« wróć

Postępująca globalizacja sprawia, że umiejętności cyfrowe stają się niezbędnym elementem codziennego życia.  Wyszukiwanie informacji w Internecie, udostępnianie wiadomości online czy tworzenie treści cyfrowych to główne zadania już nie tylko informatyków, lecz większości przyszłego rynku pracy. Ostatnie badania wykazały, że luka w umiejętnościach cyfrowych jest duża. Przewiduje się, że 90% przyszłych miejsc pracy będzie wymagać pewnego poziomu umiejętności cyfrowych, podczas gdy 44% Europejczyków wciąż nie ma nawet podstawowych umiejętności. W tej grupie są głównie osoby młode i niepełnosprawne.

 

 

ROBOTICS to skuteczny, fascynujący i motywujący sposób na zapoznanie uczniów z kodowaniem, które integruje takie dziedziny jak: mechanika, elektryka, inżynieria, informatyka, technologia, matematyka i nauka. Jednocześnie rozwija inne umiejętności potrzebne do zatrudnienia, takie jak rozwiązywanie problemów, praca w grupie, kierowanie grupą , kreatywność i inicjatywa.

Główne cele:

Projekt ROBOTICS4DEAF ma na celu pomoc osobom niesłyszącym lub z ubytkiem słuchu w powiększeniu swoich umiejętności cyfrowych poprzez opracowanie zestawu narzędzi włączających i pakietu edukacyjnego.

Rezultaty Intelektualne:
 • IO1 - Mapowanie sceny, identyfikacja wymagań i konstrukcja docelowych ram kompetencji kodowania we Włoszech, Grecji, Polsce, na Cyprze, Łotwie i Słowacji
 • IO2 - Eko-system do nauczania, uczenia i oceny przy użyciu platformy Open Badge
 • IO3 - Platforma e-learningowa i aplikacja mobilna
 • IO4 - Przewodnik do zakładania ROBOTICS4DEAF CLUBS
 • IO5 - Rekomendacje UE dotyczące wdrażania strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2020–2030
Grupy docelowe:

Grupą docelową projektu jest młodzież niesłysząca lub z ubytkiem słuchu między 10 a 21 rokiem życia, natomiast grupą pośrednią będą nauczyciele pracujący z uczniami niesłyszącymi.

Partnerzy:
 • SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK (Polska) - koordynator projektu 
 • ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO (Włochy)
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr)
 • NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS" (Grecja)
 • DeafStudio (Słowacja)
 • REZEKNES TEHNOLOGIJU AKADEMIJA (Łotwa)
 • Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki (Polska)

Czas trwania:

01.10.2019 - 30.11.2021

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus