ProHear - Program Wsparcia Zatrudnienia Osób Niesłyszących

« wróć

Osoby niepełnosprawne należą do grup znajdujących się  w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy  - tylko 20% osób niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo. Co więcej, wiele z nich jest zatrudnianych poniżej swoich kwalifikacji, nie otrzymują przyzwoitego wynagrodzenia i pracują na umowach tymczasowych.

 

Projekt proHear  ma na celu poprawę sytuacji osób niesłyszących na rynku pracy. Celem projektu jest zapewnienie zintegrowanego wsparcia dostosowanego do potrzeb osób niesłyszących poprzez przygotowanie innowacyjnych narzędzi i materiałów szkoleniowych, aby zwiększyć motywację i samoświadomość, zachęcić do nabywania nowych umiejętności miękkich niezbędnych do skutecznego poszukiwania pracy i zatrudnienia oraz promować efektywną integrację osób niedosłyszących z zatrudnieniem.

 

Projekt proHear przewiduje organizację warsztatów szkoleniowych, lokalnych dni informacyjnych, lokalnych dni kariery we wszystkich krajach partnerskich oraz końcową konferencję międzynarodową w Polsce.

 

Partnerzy projektu:

  • Społeczna Akademia Nauk, Polska (koordynator projektu);
  • Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Polska
  • The Union of the Deaf in Bulgaria, Bułgaria;
  • European Center for Quality Ltd, Bułgaria;
  • Valakupiai Rehabilitation Centre, Litwa;
  • The National Hearing and Speech Institute of Iceland, Islandia

 

Czas trwania:

01.11.2017 – 31.10.2019r.

 

Informacji na temat projektu udziela:

Marta Chmielewska-Anielak - kierownik projektu w Społecznej Akademii Nauk (e-mail: manielak@spoleczna.pl)

 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus