Nowy projekt „DeSTT - Rozwój umiejętności i szkolenie nauczycieli w zakresie przywództwa”

« wróć

Numer projektu: 609905-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

 

Czas trwania projektu: 15 stycznia 2020 - 14 stycznia 2023 r.

 

Projekt ma na celu rozwój i modernizację formalnych i nieformalnych programów edukacyjnych w zakresie rozwoju zawodowego i szkolenia nauczycieli w Mongolii, Kazachstanie i Rosji w celu zwiększenia możliwości nauczycieli z niewystarczającymi kompetencjami przywódczymi. Jak również stworzenie centrum przywództwa edukacyjnego jako platformy dla projektowania, rozwoju i promocji społecznie istotnych idei środowiska pedagogicznego w regionie.

Oficjalna strona projektu: www.destt.info

Strona projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/Destt.20/


Ulotka projektu DeSTT jest w języku kazachskim, angielskim, rosyjskim.

Koordynator projektu: University of Cassino and Southern Lazio (Włochy) 

Członkowie Konsorcjum:

  1. Fondazione Sicurezza e Libertà (Włochy)
  2. University of Social Sciences (Polska)
  3. University of Santiago de Compostela (Hiszpania)
  4. Yaroslav-The-Wise Novgorod State University (Rosja)
  5. Irkutsk State Agrarian University (Rosja)
  6. University of International Business (Kazachstan)
  7. Kozybayev North-Kazakhstan State University (Kazachstan)
  8. Mongolian National University of Education (Mongolia)
  9. Mongolian University of Science and Technology (Mongolia)
  10. Mongolian University of Life Sciences (Mongolia)

Cele i założenia szczegółowe:

 

Konsorcjum projektowe będzie przekazywać wiedzę i doświadczenia z krajów UE do innych, aby zrozumieć różnice między krajami kwalifikującymi się do projektu (Rosja, Kazachstan i Mongolia). Kraje te dzielą te same wyzwania związane z kształceniem nauczycieli na liderów i powinny mieć wspólne rozwiązania. Różnorodność krajów staje się wartością dodaną w globalnym systemie.

Innowacyjny interdyscyplinarny moduł dla II stopnia kształcenia wyższego będzie integrował formalne i nieformalne podejścia edukacyjne, metodologie ICT do szkolenia nauczycieli w zakresie przywództwa i będzie promował uczenie się umiejętności zorientowane na praktykę. Zostanie stworzony multidyscyplinarny program nauczania (Master MA 1 rok 30 ECTS), który będzie łączył elementy modułowe z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa oświatowego, ekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi.

Projekt spełnia priorytety na poziomie krajowym i regionalnym krajów partnerskich w zakresie rozwoju programów nauczania w dziedzinie edukacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, biznesu i administracji, nauk społecznych i behawioralnych.

 

W szczególności:

1. Opracowanie programu Master dla szkolenia nauczycieli w formalnym systemie edukacji (MA 1 rok 30 ECTS).

2. Opracowanie programów rozwoju zawodowego nauczycieli dla przywództwa w zintegrowanych formach edukacji formalnej i nieformalnej.

3. Utworzenie Centrów Edukacji dla Przywództwa jako platform do projektowania, rozwoju i promocji społecznie istotnych idei społeczności lokalnej, do tworzenia sieci edukatorów ze społecznością lokalną.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus