Nowy projekt „DeSTT - Rozwój umiejętności i szkolenie nauczycieli w zakresie przywództwa”

« wróć

Nowy projekt „DeSTT - Rozwój umiejętności i szkolenie nauczycieli w zakresie przywództwa” ma za zadanie przekazanie wiedzy i doświadczenia z krajów UE innym krajom, takich jak Rosja, Kazachstan czy Mongolia. Powyższe kraje stoją przed tymi samymi wyzwaniami, jeśli chodzi o szkolenie nauczycieli kierownictwa i powinny dzielić wspólne rozwiązania. Projekt ma za zadanie opracowanie multidyscyplinarnego klastra tematycznego do szkolenia nauczycieli w formalnym systemie edukacji (BA), opracowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli na potrzeby przywództwa w zintegrowanych formalnych i nieformalnych formach edukacji oraz utworzenie Centrów Edukacji Nieformalnej dla liderów społeczności lokalnej z publicznym e-laboratorium jako platformą do tworzenia sieci, projektowania, rozwoju i promocji istotnych społecznie pomysłów społeczności lokalnej.

Partnerzy
  • Włochu (University of Cassino and Southern Lazio (UNICLAM), The Foundation Sicurezza e libertà (FSF)
  • Hiszpania (Universidad de Santiago de Compostela)
  • Rosja (Yaroslav-the-Wise Novgorod State University (NOVSU), Irkutsk State Agrarian University (ISAU)
  • Kazachstan (University of International Business (UIB), Kozybayev North Kazakhstan State University  (NKZU)
  • Mongolia (Mongolian National University of Education (MNUE), Mongolian University of Science and Technology (MUST), Mongolian University of Life Sciences (MULS) 

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus