ME-YOU-US - My Europe - Your Europe - Your Say

« wróć

Projekt "My Europe - YOUr Europe - you washing" (ME-YOU-US) opiera się na innowacyjnym produkcie (Teacher's Manual - TM) stworzonym w ramach projektu Erasmus + "Otherness" (2015-1-BG01-KA201-014300 ). Zasoby dydaktyczne w TM mają na celu zaspokojenie potrzeb nauczycieli gimnazjów, aby mogli oni zdobyć wiedzę, umiejętności i narzędzia, które umożliwią im prowadzenie warsztatów dla swoich uczniów, tak by wychować ich na odpowiedzialnych, otwartych obywateli ceniących i świadomych istnienia różnorodności. W ramach projektu "Inność" przeprowadzono badania dotyczące dostępnych materiałów szkoleniowych w zakresie edukacji obywatelskiej dla uczniów w wieku od 11 do 14 lat, a analizy doprowadziły do ​​stwierdzenia, że ​​aktualnie istniejące praktyczne przewodniki przeznaczone dla tej konkretnej grupy wiekowej są niewystarczające. Utworzona przez konsorcjum TM została pilotowana w 80 klasach w całej Europie w latach 2016-2018. Korzystanie z metody TM było wielkim sukcesem, ponieważ z informacji zwrotnych od nauczycieli wynika, że 92% badanych jest zadowolonych z opracowanego podręcznika zaś działania z jej pomocą realizowane i zasoby elektroniczne prowokowały żywe dyskusje wśród studentów (96%) a materiały szkoleniowe okazały się cenne dla badanej grupy wiekowej (94%), itp.


Po przeanalizowaniu informacji zwrotnych od nauczycieli, a także liczby szkół, które złożyły wniosek o udział w szkoleniu KA1 (wymienionym w School Education Gateway), podjęto decyzję o rozdystrybuowaniu tej metodyki na szerszą skalę i uruchomieniu projektu mającego na celu aktualizację TM i rozpowszechnianie go w nowych krajach.


Z drugiej strony projekt ME-YOU-US ma kilka innowacyjnych aspektów. Ma on na celu poszerzenie istniejącego podręcznika nauczyciela o nową zawartość, a poprzez dołączenie nowych członków do konsorcjum międzynarodowego także i o szerszy zasięg geograficzny.

Cele:

Dla studentów:

 •  Dać nowe spojrzenie na Prawa Człowieka w nawiązaniu do środowiska międzynarodowego
 • Szanować prawa człowieka, tj. każdy może żyć godnością, z poszanowaniem własnych praw poprzez udział w szeregu działań z modułu praw człowieka TM.
 • Docenić każdego członka społeczeństwa jako człowieka i czuć się docenionym, uczestnicząc w działaniach modułu integracji społecznej i różnorodności.
 • Wnieść wkład w życie społeczności poprzez uczestnictwo w działaniach i kampaniach dotyczących Aktywnego Obywatelstwa.

 Wszystkie cele zostaną osiągnięte poprzez zaangażowanie uczniów w warsztaty w latach szkolnych 2019/20 i 2020/21.

 Dla nauczycieli:

 •  Uzyskanie wiedzy na temat podstaw praw człowieka, włączenia społecznego, różnorodności i aktywnej edukacji obywatelskiej poprzez odpowiednie moduły.
 • Opanowanie umiejętności, które pozwolą im omówić z uczniami pytania na temat istniejących wyobrażeń na temat różnic ludzkich we współczesnym społeczeństwie i prowadzić odpowiednie działania, wybierając spośród metod sugerowanych w TM, uwzględniając kontekst lokalny, uczestnicząc we wspólnych szkoleniach pracowników w 2 i 3 roku trwania projektu.
 • Zapoznanie się z podejściami do nieformalnego nauczania.
Rezultaty intelektualne:
 • IO1: Nasza Europa: program szkoleniowy na rzecz zwiększania wrażliwości uczniów na różnice kulturowe, umiejętności w zakresie dialogu międzykulturowego i aktywnego zaangażowania
 • IO2: Nasza Europa staje się cyfrowa

 

Podręcznik nauczyciela, który został już opracowany w ramach projektu "Inność" http://othernessproject.eu/en/o2/, zostanie zaktualizowany z uwzględnieniem wiedzy fachowej nowych partnerów oraz specyfiki nowych krajów uczestniczących (Rumunia, Hiszpania, Włochy oraz Polska) - zostaną dodane dodatkowe zasoby, a niektóre z istniejących zostaną ewentualnie poddane edycji. Nie oczekuje się większych zmian. Nowy podręcznik nauczyciela (TM) i bezpłatne narzędzia cyfrowe zostaną przetłumaczone na 3 nowe języki i obejmie 66 materiałów dydaktycznych.

Partnerzy:
 • Fondacia Prosveta-Sofia (coordinator of the project) - Bułgaria
 • INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM – Portugalia
 • ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIRIA AENAO – Grecja
 • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK – Polska
 • FUNDACION ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA – Hiszpania
 • INSPECTORATUL SCOLAR JUD.DOLJ – Rumunia
 • 17th School "Damian Gruev" – Bułgaria
 • 54 SU St Ivan Rilski – Bułgaria
 • Bratya Miladinovi Primary school – Bułgaria

Czas trwania:

09.2018 - 31.08.2021

 

Informacji na temat projektu udziela:

Marta Chmielewska - Anielak  - koordynator projektu w SAN (e-mail: manielak@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus