EmployeesCareer – Przewodnik Kariery i Aplikacja Mobilna dla Pracowników

« wróć

Badacze stwierdzają, że teorie kariery i metody poradnictwa zawodowego z  XX wieku muszą zostać zmodyfikowane zgodnie z postmodernistyczną gospodarką. Stwierdzono, że niewystarczające jest już podejście, które rozważa karierę w sposób konceptualny i stopniowy i musi ono zostać zastąpione przez nowe teorie kariery XXI wieku, oparte na indywidualnych cechach. W związku z tym należy opracować innowacyjne narzędzia planowania ścieżki rozwoju zawodowego, a uczenie się przez całe życie, jako jeden z czynników doskonalenia kariery zawodowej, powinno być jednym z najważniejszych czynników w szybko zmieniającym się środowisku zawodowym

 

W tym kontekście ogólnym celem projektu "Zarządzanie karierą" jest synchronizacja potrzeb, możliwości i celów pracowników z obecnymi i przyszłymi szansami oraz przeszkodami w organizacji. W dynamicznym środowisku zawodowym, aby pracownicy znajdowali się w odpowiednim miejscu i czasie, nie tracili zapału i motywacji oraz skutecznie wykonywali bieżące i przyszłe zadania, a także stale ulepszali swoją pracę, potrzebny jest plan kariery.

Rezultaty

W ramach projektu przeprowadzono badania ankietowe w trzech grupach beneficjentów: kandydatów do pracy, pracowników i menedżerów oraz dokonano przeglądu literatury dotyczącej planowania kariery w poszczególnych krajach partnerskich. W oparciu o analizy i wnioski z tych badań opracowana zostanie aplikacja mobilna służąca do planowania kariery oraz Przewodnik Kariery na trzech poziomach - dla wskazanych trzech grup beneficjentów.


W ramach prac projektowych opracowane zostaną: program zawierający wskazówki dla menedżerów, Przewodnik Planowania Kariery, Aplikacja Mobilna.

 

Oczekiwane rezultaty:

 • Strona internetowa
 • Analiza potrzeb planowania kariery
 • Przewodnik Planowania Kariery
 • Aplikacja mobilna
 • Raporty oceny projektu
 • Materiały do rozpowszechnienia
Grupy docelowe
 1. Kandydaci do pracy i osoby nowo zatrudnione - na początkowym poziomie
 2. Pracownicy pracujący na poziomie eksperckim - na poziomie pośrednim
 3. Menedżerowie - na poziomie zaawansowanym
Partnerzy
 • Alanya Alaaddin Keykubat University – Turcja
 • Project Management Association - Rumunia
 • IES Ribeira do Louro – Hiszpania
 • INNOVAFORM KOZHASZNU NONPROFIT KFT – Węgry
 • Społeczna Akademia Nauk – Polska

Czas trwania:

01.09.2017 - 31.08.2019

 

Więcej informacji o projekcie:

Marta Chmielewska-Anielak – koordynator projektu SAN (e-mail: manielak@san.edu.pl)

 

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus