e-Dys-Learn: Podnoszenie kompetencji dydaktycznych przyszłych nauczycieli szkół podstawowych z zakresu kształcenia uczniów z trudnościami w uczeniu się

« wróć

Trudności w uczeniu się są terminem używanym do zdefiniowania dysfunkcji w zakresie takich umiejętności jak pisanie, czytanie, działania arytmetyczne, mówienie i rozumowanie. Problem ten jest powszechny na całym świecie i zauważany zazwyczaj w okresie szkolnym. Najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu trudności w uczeniu się można określić jako dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia. Z drugiej strony, liczba projektów dotyczących powyższych trudności się wynosi zaledwie 80 spośród około 15 tysięcy projektów wspieranych w ramach programu Erasmus+ w latach 2014-2018. Z tego powodu można stwierdzić, że liczba projektów dotyczących trudności w uczeniu się jest dość ograniczona.

Ostatnie raporty wykazały zbyt małą liczbę edukatorów, którzy mogą zaspokoić potrzeby edukacyjne przyszłych nauczycieli. W związku z tym potrzebują oni wsparcia pedagogicznego dotyczącego trudności w uczeniu się. Biorąc pod uwagę rozwój technologiczny i jego wpływ na edukację, wybór odpowiednich technologii wspomagających poprawiłby motywację i jakość życia tych uczniów. Dlatego też przyszli nauczyciele potrzebują wsparcia technicznego i pedagogicznego, aby zapewnić swoim uczniom z trudnościami w uczeniu się skuteczne warunki uczenia się.

Cele

Głównym celem tego projektu jest wspieranie przyszłych nauczycieli z zakresu czym są trudności w uczeniu się i jakie środowisko nauczania powinni zapewnić swoim uczniom z trudnościami w uczeniu się. Bazując na tym głównym celu, projekt skupia się przede wszystkim na poprawie wiedzy i umiejętności przyszłych nauczycieli, a także podniesienie ich świadomości na temat trudności w uczeniu się. Kolejnym celem jest informowanie przyszłych nauczycieli o środowisku, w którym mogą przebywać uczniowie z trudnościami w uczeniu się, oraz pokazanie, jak korzystać z technologii. Ponadto ma ona wspierać doświadczenie nauczycieli w zakresie narzędzi technologicznych, które są im potrzebne podczas projektowania i rozwoju środowiska edukacyjnego.

Grupy docelowe

-Przyszli nauczyciele szkół podstawowych

-Wykładowcy akademiccy kształcący przyszłych nauczycieli szkół podstawowych

Rezultaty Intelektualne

O1 Podręcznik dla wykładowców na temat trudności w uczeniu się i kompetencjach cyfrowych

O2 Kurs e-learningowy dla przyszłych nauczycieli szkół podstawowych

Partnerzy
  • SDRUZHENIE "ASOCIACIA DYSLEXIA - BULGARIA" Bułgaria – koordynator
  • Amasya Universitesi Turcja
  • KLAIPEDOS UNIVERSITETAS Litwa
  • Latvijas specialo pedagogu asociacija (LSpecPA) Łotwa
  • SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Polska

Czas trwania:

2020-11-01 - 2023-04-30

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus