DŹWIĘK BIZNESU - Wykorzystanie kompetencji przedsiębiorczych osób dorosłych w celu usprawnienia dzielenia się wiedzą biznesową

« wróć

CEL OGÓLNY:

- Zapewnienie trenerom praktycznych narzędzi prowadzących do innowacyjnej metody szkolenia w zakresie umiejętności podstawowych i przekrojowych, innowacyjnych kompetencji menedżerskich i ducha przedsiębiorczości.

- Wykorzystywanie i promowanie nieformalnego podejścia opartego na sztuce i muzyce.

-Stymulowanie inicjatywy samozatrudnienia wśród dorosłych, zgodnie z zidentyfikowanymi potrzebami bezrobotnych ludzi oraz ich pochodzeniem

- Promowanie / odnawianie umiejętności menedżerskich osób dorosłych i rozwijanie świadomości znaczenia innowacji i uczenia się przez całe życie.

- Uznanie i walidacja poza formalnego uczenia się na poziomie europejskim

 

CEL SZCZEGÓŁOWY:

- Promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości wśród dorosłych poprzez innowacyjne podejście szkoleniowe i walidację przekazanych kompetencji.

Projekt ma na celu przekazanie kompetencji dotyczących tworzenia i funkcjonowania firmy zainteresowanym grupom docelowym, w pierwszym etapie trenerom, a w dalszej fazie - dorosłym, poprzez stworzenie 4 produktów intelektualnych wdrażanych w oparciu o zasady nieformalne. Projekt cechuje podejście oparte na idei, że muzyka (w szczególności historia muzyki rockowej w obecnym projekcie pilotażowym) może być wykorzystywana jako wskazówka do szkolenia dorosłych w zakresie zarządzania, biznesu i przedsiębiorczości. Gatunek muzyczny nie ma związku z planowaniem działań. W ten sposób projekt ma większą powtarzalność.  Podejście do zarządzania cyklem projektu, które będzie stosowane poza nieformalnym podejściem opartym na muzyce, pomoże uczestnikom skupić się na rzeczywistych potrzebach i dostarczaniu potencjalnych rozwiązań tych potrzeb poprzez pomysły biznesowe.

Grupy docelowe

-Trenerzy osób dorosłych;

- Osoby dorosłe (w wieku 25-60 lat): Bezrobotni lub zatrudnieni z potrzebą przekwalifikowania kompetencji (głównie umiejętności podstawowe i przekrojowe i przedsiębiorczość), przedsiębiorcy (i potencjalni przedsiębiorcy) poszukujący innowacyjnych umiejętności zarządzania i kreatywnego podejścia do poprawy efektywności firmy

Rezultaty projektu

O1: Narzędzia szkoleniowe

O2: Platforma edukacyjna

O3: Dokumentacja edukacyjna

O4: Protokół certyfikacji kompetencji Kurs szkoleniowy (krótkoterminowe wspólne szkolenia pracowników), skierowany do trenerów

Partnerzy projektu

-ICEP Institute of European Certification of Personnel s.r.o. (Słowacja)

-Społeczna Akademia Nauk (Polska)

-PRISM Promozione Internazionale Sicilia- Mondo (Włochy)

-Csongrad County Chamber of Commerce and Industry (Węgry)

-European Center for Quality Ood (Bułgaria)

Czas trwania projektu: 01.10.2018-30.09.2020

Informacji o projekcie udziela:

Koordynator projektu w SAN: Aleksandra Zając, e-mail: akonopka@spoleczna.pl

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną.

 

 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus