Di2Learn - EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ-CYFROWE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ W ERZE POST-COVID-19

« wróć

Niespodziewana pandemia wirusa Covid-19 spowodowała ogromne zmiany w systemach edukacyjnych na całym świecie, mając na uwadze, że kryzys zdrowotny wpłynął na edukację szkolną prawie 1,6 miliarda dzieci w 195 krajach świata. W większości krajów, pandemia spowodowała czasowe zamknięcie szkół, a nauczanie cyfrowe stało się nową normalnością. Te ogólnokrajowe zamknięcia szkół nie tylko wpływają na naukę szkolną, ale także narzucają nowe sposoby nauczania, uwidaczniając znaczenie umiejętności cyfrowych, wykorzystania narzędzi technologicznych, odporności procedur edukacyjnych oraz gotowości organów edukacyjnych do oferowania stałej, wysokiej jakości nauczania, uczenia się i oceniania.

Cele

Celem projektu jest zaprojektowanie, opracowanie, testy pilotażowe i ewaluacja ZESTAWU NARZĘDZI DO NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ, wspartego PLATFORMĄ OPARTĄ NA CHMURZE oraz APLIKACJĄ MOBILNĄ, mającego na celu wsparcie SZKÓŁ w opracowaniu ich własnych PLANÓW DZIAŁAŃ NA ODLEGŁOŚĆ w celu wprowadzenia EDUKACJI NA ODLEGŁOŚĆ do formalnego systemu szkolnictwa.

Bardziej szczegółowo projekt ma na celu:

- Wspieranie szkół w opracowaniu własnego PLANU DZIAŁANIA w zakresie NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ, który doprowadzi do modernizacji i cyfrowej transformacji szkół.

- Wzmocnienie pozycji nauczycieli poprzez podnoszenie i zmianę kwalifikacji w oparciu o kursy rozwoju zawodowego, aby pomóc im w projektowaniu i prowadzeniu nauczania na odległość, a także wspieranie uczniów w kontynuowaniu nauki na odległość.

- Opracowanie serii warsztatów rozwijających zdolności zarówno online, jak i offline, aby wesprzeć rodziców w ich roli, zwłaszcza z młodszymi dziećmi, podczas nauczania na odległość.

- Wspieranie studentów w nauce, umiejętnościach osobistych i organizacyjnych w nauczaniu na odległość.

Grupy docelowe

- bezpośrednią grupą docelową są NAUCZYCIELE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH, których kompetencje zostaną udoskonalone i wzmocnione dzięki programowi rozwoju zawodowego, który zostanie opracowany w celu podniesienia kwalifikacji, przekwalifikowania i udoskonalenia ich kompetencji cyfrowych, pedagogicznych i metodologicznych, aby mogli projektować, realizować i oceniać szkolenia i zajęcia edukacyjne online.

- Pośrednimi grupami docelowymi są RODZICE, którzy otrzymają wskazówki, jak wspierać swoje dzieci w procesie kształcenia na odległość, zwłaszcza te młodsze, a także STUDENCI, którzy otrzymają wsparcie w zakresie organizacji czasu, koncentracji itp.

Rezultaty intelektualne

IO1- Raport na temat nauczania, uczenia się i oceniania w erze post COVID-19:  przypadek szkolnictwa formalnego

IO2- Pakiet narzędzi pomocy Di2Learn: metodologia i wytyczne dla nauczycieli, rodziców i studentów

IO3-Wirtualna akademia Di2Learn dla nauczycieli, uczniów i rodziców (platforma i aplikacja mobilna)

IO4-Wirtualna i stacjonarna akademia Di2Learn: przygotowanie nowych mentorów Di2Learn

Partnerzy
  • SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Polska) - koordynator
  • European Digital Learning Network (Włochy)
  • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr)
  • POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI S.COOP (Hiszpania)
  • Parents' Association "Step by Step" (Chorwacja)
  • PCG (Polska)
  • FUNDATIA EUROED (Rumunia)

Czas trwania: 

2021-04-01 - 2023-03-31

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.

 

 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus