Access IT: Innowacje w zakresie turystyki bez granic na obszarach naturalnych i wiejskich

« wróć

Z roku na rok wzrasta dostępność turystyki i popyt na podróże. Aspekt ten jest zauważany szczególnie w dużych miastach. Jednak nie możemy zapominać o obszarach wiejskich, które stanowią wyzwanie. Nawet w dobrze wyposażonych, dostępnych miejscach turystycznych atrakcje i możliwości rekreacji są często niedostępne. Europejski sektor turystyki jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Managerowie tych przedsiębiorstw turystycznych zwykle nie są świadomi potrzeb swoich klientów i mają niewystarczające umiejętności w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Główne cele:

Projekt Access-IT ma na celu zaradzenie tej luce kompetencyjnej mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, oferując kompleksowe szkolenie w zakresie między innymi dostępnej turystyki, innowacji i zrównoważonego rozwoju przyrody i obszarów wiejskich.

Rezultaty Intelektualne:
  • IO1: Raport mapujący na temat czynników warunkujących dostępność turystyki na obszarach wiejskich
  • IO2: Studia przypadków z turystyki dostępności w formie wideo prezentacji
  • IO3: Interaktywny zestaw narzędzi do wspierania biznesu
  • IO4: Broszura dla odbiorców projektu, zawierająca wskazówki dotyczące współprojektowania ofert turystycznych
Grupy docelowe:

Projekt jest skierowany do: małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych działających w krajowych organach regulacyjnych (właścicieli, managerów, pracowników), organów zarządzających miejscem docelowym w krajowych organach regulacyjnych, osób oferujących programy i kursy z zakresu turystyki, indywidualnych uczniów i początkujących przedsiębiorców.

Partnerzy:
  • SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK (Polska) - koordynator projektu
  • UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (Hiszpania)
  • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD (Bułgaria)
  • EUROPEAN NETWORK FOR ACCESSIBLE TOURISM ASBL (Belgia)
  • EUROGITES - FEDERATION EUROPEENNE DE TOURISME RURAL (Francja)
  • Molise verso il 2000 scrl (Włochy)

Czas trwania:

01.12.2019 - 30.11.2021

 

Informacji na temat projektu udziela:

Aleksandra Zając - koordynator projektu w SAN (e-mail: azajac@san.edu.pl)

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus