AbleWithTechTools: Opracowywanie materiałów VR, zawierające narzędzia technologiczne dla przyszłych nauczycieli, pracujących z dziećmi z autyzmem

« wróć

Szybki rozwój i wdrażanie technologii cyfrowych spowodowały dużą zmianę w dostępnych opcjach dla uczniów z autyzmem, kończąc izolację i ograniczone możliwości, z którymi się spotykają. Programy komputerowe oraz robotyka zostały zaprojektowane dla nich w celu ułatwienia dostępu do materiałów, wyrażania swoich pomysłów, pracy i ułatwionego udziału w procesie edukacyjnym. Nowe technologie pozwalają tym uczniom mieć równe szanse co rówieśnicy, zamieniając ich z niepełnosprawnych na odnoszących sukcesy uczniów.

Informacje o tym, jak korzystać z tych technologii w pracy z dziećmi z autyzmem, ułatwią przyszłym nauczycielom SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) ich nauczanie. Materiały VR umożliwią nauczycielom w pełni doświadczyć prawdziwych sytuacji, w których będą używać powyższych technologii.

Główne cele:

Specjalne technologie opracowane w celu złagodzenia wyzwań społecznych i komunikacyjnych uczniów z autyzmem odgrywają ważną rolę w zmniejszaniu barier w nauce. Zdobycie wiedzy o tym, jak korzystać z technologii wspomagających dla uczniów z autyzmem, ulepszy umiejętności nauczania oraz umiejętności technologiczne przyszłych nauczycieli SPE.  Przyspieszy to również proces przyswajania wiedzy przez uczniów z autyzmem.

W związku z tym potrzebny jest program nauczania dla przyszłych nauczycieli SPE, który zaspokoi społeczne i komunikacyjne potrzeby uczniów z autyzmem. Skupi się również na wykorzystaniu i wyborze odpowiedniej technologii, momentu kiedy i jak z niej korzystać oraz na ocenie jej wydajności.

 

Celami projektu są:
1- Budowanie i udoskonalanie zdolności przyszłych nauczycieli SPE.
2- Promowanie technologii wspomagających w celu poprawy umiejętności społecznych i komunikacyjnych uczniów z autyzmem.
3- Inwestowanie w innowacyjne technologie takie jak materiały dydaktyczne w technice VR i wkład w rozwój technologii edukacyjnych.

Grupy docelowe:
Pozostałymi uczestnikami będzie 60 wykładowców, nauczycieli, nauczycieli SPE oraz inni zainteresowani odbiorcy, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w projekt.
Rezultaty Intelektualne:

1. Program szkolnictwa wyższego dotyczący wykorzystania technologii wspomagających w edukacji dzieci z autyzmem.
2. Zasoby wirtualnej rzeczywistości.

Partnerzy:
  • Düzce University (Turcja) – Koordynator Projektu
  • Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Turcja)
  • Latvijas Universitate (Łotwa)
  • SCUOLA DI ROBOTICA (Włochy)
  • Gizem Senol Educloud Egitim (Turcja)
  • Spoleczna Akademia Nauk (Polska)
  • University Of Macedonia (Grecja)

Czas trwania:

01.09.2019 – 31.08.2021

 

 

Niniejszy projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 
Dokument ten wyraża jedynie opinie jego autora, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus