Zintegrowany Program Rozwoju SAN – nowa jakość

« wróć

Zadanie 1. Moduł programów kształcenia w SAN poprzez włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju SAN – nowa jakość".

 

Umiędzynarodowienie programów kształcenia jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi SAN.

Jednym z jego elementów jest rozszerzenie programu kształcenia o wykłady w językach obcych, prowadzonych przez wykładowców z zagranicy. Jest to zbieżne z wytycznymi Programów Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego promowanego przez MNiSW.  Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej we wsparciu realizacji programów kształcenia w SAN przyczyni się do:

  • wprowadzenia kontekstu międzynarodowego niezbędnego dla wszechstronnego rozwoju uczelni i kompetencji studentów,
  • zwiększeniu liczby wykładowców z zagranicy prowadzących zajęcia w SAN,
  • zróżnicowania oferty dydaktycznej poprzez wprowadzenie zajęć prowadzonych
    w języku angielskim,
  • zwiększenie poziomu jakości nauczania poprzez włączenie nowych treści.

Zajęcia prowadzone będą w 8 dwudniowy sesjach online. Każdy sesja będzie trwała 16 godzin dydaktycznych, prowadzonych przez 2 wykładowców z zagranicy. Każdy wykładowca przeprowadzi 8 godzin zajęć. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

 

Dziękujemy zespołowi Działu Projektów Strukturalnych dr Bożenie Zając, prof. SAN oraz mgr Maciejowi Kiełbasińskiemu za możliwość włączenia się w realizację tak ważnego dla Uczelni przedsięwzięcia.

 

Więcej o projekcie:

http://nowajakosc.san.edu.pl/

 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus