ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM INFORMACYJNE PROJEKTU NEUROANDRAGOGIKA PRZECIW WYKLUCZENIU

« wróć

Szanowni Państwo,

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi pragnie zaprosić do udziału w SEMINARIUM INFORMACYJNYM projektu Neuroandragogika przeciw wykluczeniu

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną główne produkty projektu:
•    Program szkolenia dla nauczycieli i edukatorów osób dorosłych: „Neuroandragogika w kształceniu dorosłych zagrożonych wykluczeniem” wraz z platformą szkoleniową;
•    Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i edukatorów „Neuroandragogika w kształceniu dorosłych zagrożonych wykluczeniem”
•    Publikacja, zawierająca rekomendacje dla szkoleniowców pt: Neuroandragogika przeciw wykluczeniu. Strategie, rekomendacje, dobre praktyki
Seminarium będzie również okazją do wysłuchania wystąpienia osoby, która wzięła udział w serii szkoleń projektu i sama poprowadziła zajęcia z grupą docelową.

Seminarium jest skierowane do osób związanych z szeroko pojętą edukacją osób dorosłych, a jego celem jest promocja produktów projektu, jak również idei wykorzystania najnowszej wiedzy na temat neurodydaktyki w kształceniu osób dorosłych z grup defaworyzowanych (m.in. bezrobotni, nieaktywni zawodowo, osoby 50+, niepełnosprawni, imigranci, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z obszarów nisko zurbanizowanych, więźniowie itp.).

SEMINARIUM odbędą się dnia 17 października 2019  w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 121, w bud. K, sala 04

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w seminarium, jak również egzemplarz publikacji Neuroandragogika przeciw wykluczeniu. Strategie, rekomendacje, dobre praktyki.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w seminarium, prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO pod adres: dwz@san.edu.pl

W razie pytań czy wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Dział Współpracy z Zagranicą
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Tel: 42/664 22 68, 42/664 66 68

dwz@san.edu.pl

Seminarium jest bezpłatne, koszty podróży pokrywa uczestnik.

 

Ramowy plan Seminarium.

Neuroandragogika przeciw wykluczeniu
Program SEMIANRIUM INFORMACYJNEGO
17 października 2019, godz. 10.00-14.00
 SAN, Łódź, ul. Gdańska 12, bud K. sala 04

10.00 - 10.15:  Przywitanie, prezentacja przebiegu seminarium – Joanna Szczecińska DWZ SAN
10.15 - 10.45:  "Po co neuronauki w edukacji dorosłych? - podstawowe zastosowania neuroandragogiki w pracy z osobami z grup zagrożonych wykluczeniem" –  dr Katarzyna Czekaj-Kotynia SAN
10.45 -11.15:  "Jakim typem uczącego się jesteś?" - określanie własnych preferencji poznawczych -                   dr Katarzyna Czekaj-Kotynia SAN
11.15 - 11.45:  Prezentacja IO1: Programu szkolenia dla nauczycieli i edukatorów osób dorosłych                       dr Katarzyna Czekaj-Kotynia SAN
11.45 – 12.00:  Prezentacja IO2: Materiałów dla nauczycieli i edukatorów osób dorosłych - dr Katarzyna Czekaj-Kotynia SAN
12.00 - 12.30:  Przerwa kawowa
12.30 - 13.00:  Prezentacja IO3: Materiałów szkoleniowych dla uczestników warsztatów — osób dorosłych z grup defaworyzowanych i IO5 – Publikacji: Neuroandragogika przeciw wykluczeniu. Strategie, rekomendacje, dobre praktyki  dr Katarzyna Czekaj-Kotynia SAN
13.00 – 13.30:  Prezentacja doświadczeń z wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce                                             Justyna Rudnicka                         

13.30 – 13.45:  Pytania i ewaluacja
13.45 – 14.00:  Zakończenie


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus