Zaproszenie na konferencję 'MULTICULTURAL SCHOOLS' w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

« wróć

Zespół projektu Szkoły Wielokulturowe ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji końcowej projektu Erasmus + ‘Wielokulturowe Szkoły -  Wzmacnianie Kulturowej i Językowej Skarbnicy Europy Przez Nauczycieli’, która odbędzie się w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim, 14 lutego 2018 r. 

Konferencja uświetniona będzie wystąpieniami przedstawicieli Rady Europy oraz Parlamentu Europejskiego. Podczas konferencji zaprezentujemy najważniejsze rezultaty projektu, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w obradach okrągłego stołu i dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, a także przedstawić swoje rekomendacje dotyczące tematyki projektu.

 

Konferencja jest bezpłatna. Organizator zapewnia lunch, kawę i przekąski oraz wszelkie informacje niezbędne podczas trwania konferencji. Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywa uczestnik.

 

Do zaproszenia dołączamy wstępną agendę konferencji.

 

Aby uzyskać oficjalne zaproszenie, upoważniające do wejścia na teren Parlamentu Europejskiego, w którym odbędzie się konferencja, należy wypełnić Formularz rejestracyjny i odesłać go do 31 stycznia 2018 na adres email: elvira.tocalachis@gmail.com.

 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.                                                                                                                                  

                                                                                      Zespół projektu Wielokulturowe Szkoły

 

Organizatorem konferencji jest The European Association of Teachers z Belgii.

 

Więcej informacji o konferencji i kontakt do organizatora belgijskiego:  elvira.tocalachis@gmail.com , info@multicultural-schools.eu

Partnerem projektu w Polsce jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (biuro projektu: mkedzia@spoleczna.pl, tel 42 6642278)

 

Więcej informacji o projekcie: www.multicultural-schools.eu

 

Ten projekt powstał przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Opracowane materiały i organizowane wydarzenia odzwierciedlają tylko poglądy autorów i Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus