Zaproszenie na bezpłatny kurs e-learningowy dla organizacji non-profit!

« wróć

Prowadzisz organizację non-profit?

Pracujesz w organizacji pozarządowej, fundacji, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym?

Może myślisz o założeniu takiej organizacji?

 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym e-kursie  „Social Growth for Trafficking and Immigration- SOG-TIM”.  Dołącz do grupy kilkudziesięciu pasjonatów z całego świata i wspólnie zdobywajcie nowe umiejętności związane z prowadzeniem organizacji non-profit!

 

Kurs jest skierowany dla osób zarządzających i pracujących w organizacjach non-profit, a także dla osób planujących założenie takiej organizacji.

 

Kurs prowadzony będzie w j. angielskim (wystarczy komunikatywna znajomość j. angielskiego).

Start przewidywany jest na marzec 2018r.

 

Innowacyjność kursu polega na aktywnej współpracy on-line z gronem kilkudziesięciu uczestników na poziomie międzynarodowym.  Podczas kursu duży nacisk położony będzie na aspekty związane ze współtworzeniem (co-creation) i budowaniem wspólnych przedsięwzięć (collaboration) – umiejętności niezbędne w XXI wieku do tworzenia innowacyjnych, odpowiedzialnych społecznie, konkurencyjnych na skalę światową, aktywnych pod względem nawiązywania kontaktów i stabilnych finansowo organizacji non-profit.

 

Obszary tematyczne:

  1. Designing your Business Model Canvas for Change4
  2. Engaging Beneficiaries for a Social Innovation Model
  3. Economics for Social Entrepreneurs
  4. Partnering with Style
  5. Storytelling for Change
  6. Bidding to Public Sector for Change

Uzupełnieniem kursu e-learningowego będą trzy warsztaty stacjonarne oraz wirtualne sesje mentoringowe indywidualne i grupowe.

 

UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY. 

Liczba miejsc ograniczona - w kursie może wziąć  udział jedynie 20 osób z Polski.

 

Osoby zainteresowane mogą zarejestrować się  na kurs-on-line już dziś:

http://ngo.socialgrowthhub.com/registration-form/

 

Zespół projektu SOG-TIM

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 

Więcej informacji:

http://ngo.socialgrowthhub.com/


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus