ZAPROSZENIE do samodzielnego szkolenia projektu LIDO

« wróć

Szanowni Państwo,
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi zaprasza do udziału w samodzielnym szkoleniu on-line projektu LIDO – umiejętności przywódcze nauczycieli.
Projekt i organizowane w jego ramach szkolenie mają na celu kształcenie kompetencji przywódczych, które są niezbędne w pracy w środowisku szkolnym.
Samodzielne szkolenie jest dostępne on-line na platformie projektu LIDO (platforma Moodle), a e-Kurs LIDO składa się z 6 modułów:

Moduł 1 nosi tytuł „Przywództwo – lider, czyli kto?”
Moduł 2 to „Planowanie i podejmowanie decyzji”
Moduł 3 to „Style przywództwa nauczycieli”
Moduł 4 to „Komunikacja przywódcza w szkole”
Moduł 5 to „Zarządzanie stresem i czasem”
Moduł 6 to „Zarządzanie konfliktami w szkole”

Osoby pragnące skorzystać z naszej propozycji prosimy o kontakt:
Dział Współpracy z Zagranicą Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
mkurzawa@spoleczna.pl; jszczecinska@spoleczna.p
tel: 42/664 66 68; 42/632 04 80
Zapraszamy serdecznie
Zespół Działu Współpracy z Zagranicą SAN w Łodzi


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus