Zapraszamy na KONFERENCJĘ pt: Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenach wiejskich

« wróć

Szanowni Państwo
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, partner projektu RURAL DEAR AGENDA, zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji poświęconej
Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenach wiejskich.
Tło projektu:
Projekt RURAL DEAR AGENDA, trwający od niemal 3 lat miał na celu promowanie idei edukacji o Zrównoważonym Rozwoju wśród mieszkańców wsi i miasteczek, w których to miejscach edukacja ta wydaje się mniej obecna niż w dużych miastach. Projekt zapoczątkowały szeroko zakrojone badania, przeprowadzone w 6 krajach partnerskich (Bułgarii, Cyprze, Grecji, Hiszpanii, Malcie, Polsce  i Włoszech) na temat wiedzy, czym jest zrównoważony rozwój. Badano poziom wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju jako takiego w różnych grupach społecznych, jak również świadomość, w jaki sposób każdy z nas może pomagać wprowadzać tę idę w życie, pamiętając o ekologii, równości płci, wyznania i narodowości, poszanowania dla poszczególnych kultur i tradycji.
Wyniki tych badań, wsparte spotkaniami grup fokusowych i badań Delfi, były bazą do opracowania rodzaju Road Map – rekomendacji, wytycznych, pomysłów, w jaki sposób prowadzić edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich i nie tylko, jakie strategie  i metody wydają się najbardziej skuteczne, aby nasz świat mógł rozwijać się w bardziej przemyślany/przewidywalny/rozsądny sposób.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli władz lokalnych województwa łódzkiego, kadrę naukową i dydaktyczną łódzkich uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, nauczycieli i trenerów zajmujący się szeroko pojętą edukacją obywatelską. Międzynarodowy charakter konferencji zapewnią osoby pracujące w projekcie RURAL DEAR AGENDA z pięciu, obok Polski,  krajów partnerskich - Hiszpanii, Włoch, Cypru, Malty i Bułgarii.   

Data: 22 listopada 2017 r. , godz. 10.00-15.00
Miejsce: siedziba Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji,  prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi


Tel: 42/632 04 80 lub  42/664 66 68

Udział w Konferencji jest bezpłatny, koszty podróży pokrywa uczestnik

PROGRAM KONFERENCJI:
9.30-10.00 Rejestracja gości
10.00 -10.10 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji 
10.10-10.30  Powitanie gości w imieniu władz Społecznej Akademii Nauk
Prof. Grzegorz Ignatowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i    Humanistycznych SAN w Łodzi
10.30- 11.00 Wykład Key-Note Speakera „"Edukacja kluczowym        
warunkiem skutecznej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju"
Dr Anna Batorczak,  Uniwersytet Warszawski, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
11.00-11.30 „ Władze lokalne jako promotorzy zmian, edukacji dla rozwoju   i podnoszenia świadomości – doświadczenia   
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej podczas realizacji projektu LADDER” Paweł Tomczak  Związek Gmin  Wiejskich RP
  11.30-12.00  Przerwa kawowa
12.00-12.20 Ogólna prezentacja projektu RURAL DEAR AGENDA
Agenda ze strony SAN
12.20-13.00 „Rezultaty projektu RURAL DEAR AGENDA i ich przydatność dla obszarów wiejskich”  
Ignacio Aranda Koordynator projektu Project, Diputación de Valladolid, Hiszpania Roberto Monjas Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo Universidad de Valladolid, Spain
13.00-14.00 Prezentacja projektów pilotażowych z województwa łódzkiego finansowanych z RURAL DEAR AGENDA
•    Fundacja Ex Litteris Libertas -„Edukacja globalna w przestrzeni lokalnej”
•    Stowarzyszenie „Mroga” - „Nasza droga planeta”
•    Stowarzyszenie Kreaktywni - „Bądź EKO! Edukuj ludzi, Korzystaj mądrze, Ochraniaj środowisko”
•    Stowarzyszenie OnJaTy - „Bukowiecki Azyl dla Owadów Zapylających”
14.00-14.30  Sesja pytań i odpowiedzi
14.30-15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji   


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus