Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu dotyczącym kwestii sąsiedzkich w ramach Projektu pt. "Akademia Inspiracji Sąsiedzkich".

« wróć

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu dotyczącym kwestii sąsiedzkich w ramach Projektu pt. "Akademia Inspiracji Sąsiedzkich".

 

Tematyka szkolenia pozwoli zaktualizować wiedzę z zakresu problematyki ekonomiczno-społecznej oraz rozwiązywania złożonych problemów branżowych, tematycznych. Obejmuje takie zagadnienia jak:

  • Lokator a Rozliczanie Energii (Rozliczenie energii i certyfikaty energetyczne - Energia i Wspólnota Lokatorska (Paszporty Energetyczne).
  • Lokator a Prawa Własności (kwestie użytkowania wieczystego, sprawy własnościowe, które grunty są uregulowane w Warszawie i inne).
  • Lokator a Roszczenia Majątkowe (brak ustawy reprywatyzacyjnej(tylko mała), dekrety Bieruta, mienie przedwojenne i inne kwestie, jak się bronić).
  • Lokator, a Ekoodpady (jak regulować odpady np. ekośmieci, telewizory, zsypy, recyklingi itp.).
  • Lokator, a Bezpieczeństwo (koszty ochrony jak dzielić, efektywność ochrony, kwestie bezpieczeństwa dojazdu straży pożarnej a nielegalnego blokowania, kwestie grodzenia osiedla).

 

Dzięki naszemu szkoleniu każdy uczestnik będzie miał m.in możliwość wzmocnienia poczucia wzajemnego wsparcia oraz synergii podejmowania wspólnych społecznych inicjatyw i projektów, zwiększy swoją wiedzę na temat różnych form współpracy międzysektorowej oraz zostanie zaznajomiony z ideą i praktykami partnerstw.

 

Szkolenie skierowane jest m.in. do liderów lokalnych społeczności sąsiedzkich, lokatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, animatorów, przedstawicieli publicznych instytucji kultury, edukacji, rekreacji, sportu i pomocy społecznej mających miejsce zamieszkania na terenie całej Polski, tj. min.:

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. W czasie szkolenia przewidziana jest darmowa przerwa kawowa oraz lunch dla każdego zarejestrowanego uczestnika.


Dodatkowe korzyści: uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 


Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w Biurze Projektu: Społeczna Akademia Nauk, ul. Kilińskiego 98, 90-011 Łódź lub pod adresem: https://forms.gle/vhXKT4DQpyPzKD8V8

 

Regulamin szkolenia dostępny w Biurze Projektu: Społeczna Akademia Nauk, ul. Kilińskiego 98, 90-011 Łódź lub pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1fLUOqtM2EQo3rq6SC9VUn8ikfjUm1w50

 

WKRÓTCE POINFORMUJEMY O TERMINACH ZAJĘĆ!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 42 664 22 78

 

Projekt pn. „Akademia Inspiracji Sąsiedzkich” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus