WellVET: spotkanie w Pradze

« wróć

W dniach 15 i 16 lipca br. w czeskiej Pradze odbyło się ostatnie spotkanie projektu WellVET, który zajmuje się kwestią wpływu dobrostanu psychofizycznego uczniów szkół zawodowych na ich osiągnięcia w nauce. 

Podczas spotkania partnerzy z Wielkiej Brytanii, Czech, Grecji, Bułgarii i Polski rozmawiali o ostatecznym kształcie modułów internetowych, które pomogą beneficjentom projektu, nauczycielom i uczniom, pracować nad dobrostanem psychofizycznym.

 

Moduły składają się z elementów teoretycznych, jak również komponentów praktycznych, które w atrakcyjny i przystępny sposób prezentują wiedzę o tym, co decyduje o naszym dobrostanie i w jaki sposób samodzielnie można pracować nad jego poprawą, co przyczyni się do osiągania sukcesów w nauce, pracy zawodowej i życiu prywatnym.

Spotkanie w Pradze było również okazją do zaplanowania finalnego eventu projektu, który to odbędzie się w Birmingham w Wielkiej Brytanii w październiku.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: https://wellvetproject.wordpress.com/ 
i Facebook'u https://www.facebook.com/WELLVETproject/


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus