Trzecie spotkanie partnerskie projektu EcoDigi

« wróć
Po intensywnym, trzydniowym szkoleniu dla edukatorów osób dorosłych, Partnerzy projektu EcoDigi - Tryb transformacji dla dorosłych: Ekologiczna i inkluzywna edukacja cyfrowa odbyli trzecie spotkanie projektowe. Spotkanie miało charakter hybrydowy, gdyż część zespołu, nieobecna w Saragossie, dołączyła do nas online. 
 
Uczestnicy omówili efekty szkolenia i podzielili się wrażeniami.  Podczas spotkania partnerzy skupili się głównie na nadchodzących webinarach, podczas których zaprosimy edukatorów osób dorosłych do zapoznania się z efektami projektu i pokażemy, jak wykorzystać je w prowadzeniu zajęć. Ponadto, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny, partnerzy opracują metodologię szkolenia edukatorów osób dorosłych.  Oprócz tego partnerzy omówili finalizację poprzednich rezultatów- naniesienie koniecznych zmian na platformie oraz publikację i tłumaczenie wytycznych dla edukatorów dorosłych dotyczących promowania zrównoważonego rozwoju środowiska i dostępności w cyfrowym świecie.
 
Tradycyjnie omówiono także kwestie związane z upowszechnianiem projektu, zapewnieniem jakości oraz zarzadzaniem.
 
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu oraz Facebooku
 

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus