Trening oraz warsztaty szkoleniowe projektu FOOD AWARE

« wróć
3 emocjonujące dni za nami!
 
W dniach 19-21 października 2020 odbyło się szkolenie z projektu FOOD-AWARE. W związku z panującą pandemią zostało ono przeprowadzone online za pomocą platformy ClickMeeting. 
 
W ciągu trzech dni szkolenia partnerzy przedstawili wypracowane 5 modułów dotyczących: Local food production, Food waste, Food chain, Resource efficiency: sustainability and circularity oraz Responsible food consumption. Każdemu modułowi towarzyszyła prezentacja, arkusze ćwiczeń oraz związane z nim komiksy oraz plakaty. Ostatniego dnia szkolenia zostały przeprowadzone warsztaty nt. odpowiedzialnej konsumpcji. Uczestnicy mieli okazję skorzystać z aplikacji Jamboard, dzięki której możliwe jest urozmaicenie zajęć lekcyjnych.
 

Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus