T4T: spotkanie online

« wróć

1 września partnerzy projektu T4T: Tools4Teaching in Digital Education Settings spotkali się, bo po wakacyjnej przerwie podsumować zadania zrealizowane w ramach prac nad projektem oraz zaplanować ostatnie aktywności. Partnerzy zrealizowali serię webinarów, prezentujących ćwiczenia praktyczna, które mogą zostać wykorzystane przez edukatorów podczas zająć z różnych dziedzin. Nagrania wszystkich 6 spotkań dostępne są na stronie internetowej projektu. Uczestnicy webinarów oraz trenerzy podzielili się swoimi wrażeniami oraz opowiedzieli, jak udział w wydarzeniach wpłynął na ich praktyki edukacyjne. Wypowiedzi uczestników można posłuchać w mediach społecznościowych projektu. Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także kwestie związane z zarzadzaniem projektem, zapewnieniem jakości oraz upowszechnianiem rezultatów. W połowie września konsorcjum projektu spotka się osobiście po raz ostatni w Szawle na Litwie, aby podsumować wszystkie działania projektowe. Każdy z partnerów zrealizuje także wydarzenia upowszechniające, na które już teraz zapraszamy.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus