Szkolnictwo Wyższe w Afryce – przywództwo w podnoszeniu włączającej innowacyjności na rzecz rozwoju

« wróć

Współcześnie przed uczelniami stoją liczne wyzwania. Szkoły wyższe nie tylko kształcą studentów i prowadzą badania. W swoim otoczeniu tworzą warunki sprzyjające wymianie wiedzy, innowacjom, włączające wiele różnorodnych podmiotów środowiska.

 

Tematyce tej poświęcony jest międzynarodowy projekt AHEAD w którym uczestniczy 16 instytucji z UE i Afryki. Udział w projekcie AHEAD umożliwia wymianę doświadczeń i inspirację uczelni afrykańskich w Tanzanii, Kenii i Ugandzie przez europejskie szkoły wyższe i instytucje konsultingowe. Polskim partnerem w projekcie jest Społeczna Akademia Nauk.

 

Więcej informacji w ulotce projektu.


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus