Spotkanie projektu Di2Learn

« wróć

5 lipca 2021 odbyliśmy spotkanie online z projektu Di2Learn, w trakcie którego omówiliśmy realizację rezultatu 1 i grup fokusowych. 


Erasmus
Europa dla obywateli
Visegrad
Media
Tempus